Börja på nytt – en alternativ synodal väg

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av KJELL BLÜCKERT
Signum har under en längre tid informerat om den synodala vägen i Tyskland. Detta är rimligt eftersom den katolska kyrkan i det tyska språkområdet står kyrkan i Norden nära på många sätt – inte minst genom de otaliga präster och systrar som kommit därifrån liksom finansiellt understöd. En annan anledning till uppmärksamheten är väl förmodligen att vissa delar av kyrkan i Tyskland lider av samma storvulna uppfattning om sig själv som den svenska socialdemokratiska staten, som under hela 1900-talet sett ”den svenska modellen” som förebildlig för hela världen.

Det kan vara väl värt att informera om att den synodala vägen – som fått utstå mycken både intern tysk och internationell kritik ­– nu har konkurrens av en alternativ synodal väg, som verkar ta frågorna om reform på större och mer realistiskt allvar än den väg som mer lever i det blå, läs: i liberalteologiska luftslott. För dem som vill följa denna nya synodala väg, som enligt min mening är betydligt mer i linje med påvens intentioner om en reform till ”huvud och lemmar”, rekommenderas att ta del av de fortlöpande reflektionerna på hemsidan https://neueranfang.online. Där kan man även på elva olika språk ta del av reformmanifestet ”Börja på nytt” (Neu anfangen. Das Reform-Manifest), som har proklamerats av katoliker som inte känner igen sig i resultaten från den synodala vägen, utan snarare ser den synodala processen som kapad av en desperat och villrådig kyrkoledning i händerna på krafter som söker reformen i organisationsförändringar och anpassningar till tidsandan. Men som bekant blir den som gifter sig med tidsandan snabbt änka/änkeman.

I nio punkter deklarerar manifestet en alternativ reformprocess, som mer ansluter till den katolska tro som vi finner formulerad i den nuvarande katekesen. Intressant är den nionde punkten om de sexuella övergreppen i kyrkan som är skarpt formulerad. Här konstateras också att talet om och argumenten utifrån de sexuella övergreppen lättsinnigt används för att argumentera mot traditionell katolsk tro och ordning. Korrelation kan finnas mellan förekomsten av övergrepp och de katolska miljöerna, men inte nödvändigtvis kausalitet. Missbrauch mit dem Missbrauch (”missbruk med övergreppen”), skriver man. De ”instrumentaliseras för att genomföra en kyrklig agenda”.

En delegation från initiativtagarna till manifestet blev i början av januari mottagna av påven i en specialaudiens, vilket den danska tidningen Katolsk Orientering rapporterar om (nr 2/2022). Kardinal Kurt Koch, ordförande för Påvliga rådet för främjande av kristen enhet, firade därefter mässan tillsammans med gruppen.

Kjell Blückert 2022-03-19

Detta är en opinionstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av KJELL BLÜCKERT
Signum har under en längre tid informerat om den synodala vägen i Tyskland. Detta är rimligt eftersom den katolska kyrkan i det tyska språkområdet står kyrkan i Norden nära på många sätt – inte minst genom de otaliga präster och systrar som kommit därifrån liksom finansiellt understöd. En annan anledning till uppmärksamheten är väl förmodligen att vissa delar av kyrkan i Tyskland lider av samma storvulna uppfattning om sig själv som den svenska socialdemokratiska staten, som under hela 1900-talet sett ”den svenska modellen” som förebildlig för hela världen.

Det kan vara väl värt att informera om att den synodala vägen – som fått utstå mycken både intern tysk och internationell kritik ­– nu har konkurrens av en alternativ synodal väg, som verkar ta frågorna om reform på större och mer realistiskt allvar än den väg som mer lever i det blå, läs: i liberalteologiska luftslott. För dem som vill följa denna nya synodala väg, som enligt min mening är betydligt mer i linje med påvens intentioner om en reform till ”huvud och lemmar”, rekommenderas att ta del av de fortlöpande reflektionerna på hemsidan https://neueranfang.online. Där kan man även på elva olika språk ta del av reformmanifestet ”Börja på nytt” (Neu anfangen. Das Reform-Manifest), som har proklamerats av katoliker som inte känner igen sig i resultaten från den synodala vägen, utan snarare ser den synodala processen som kapad av en desperat och villrådig kyrkoledning i händerna på krafter som söker reformen i organisationsförändringar och anpassningar till tidsandan. Men som bekant blir den som gifter sig med tidsandan snabbt änka/änkeman.

I nio punkter deklarerar manifestet en alternativ reformprocess, som mer ansluter till den katolska tro som vi finner formulerad i den nuvarande katekesen. Intressant är den nionde punkten om de sexuella övergreppen i kyrkan som är skarpt formulerad. Här konstateras också att talet om och argumenten utifrån de sexuella övergreppen lättsinnigt används för att argumentera mot traditionell katolsk tro och ordning. Korrelation kan finnas mellan förekomsten av övergrepp och de katolska miljöerna, men inte nödvändigtvis kausalitet. Missbrauch mit dem Missbrauch (”missbruk med övergreppen”), skriver man. De ”instrumentaliseras för att genomföra en kyrklig agenda”.

En delegation från initiativtagarna till manifestet blev i början av januari mottagna av påven i en specialaudiens, vilket den danska tidningen Katolsk Orientering rapporterar om (nr 2/2022). Kardinal Kurt Koch, ordförande för Påvliga rådet för främjande av kristen enhet, firade därefter mässan tillsammans med gruppen.

Kjell Blückert 2022-03-19

Detta är en opinionstext.