Brittisk biskop återlämnar Mariastaty från Falklandskriget

I en försonande gest 37 år efter Falklandskriget mellan Storbritannien och Argentina, utbytte militärbiskopar från de båda länderna Mariastatyer med varandra på Petersplatsen i Rom i onsdags.

Argentinska soldater tog med sig en staty av Vår fru av Lujan, skyddshelgon för Argentina, när de invaderade Falklandsöarna, ett brittiskt territorium i Sydatlanten i april 1982. När den militära konflikten var avslutad mindre än tre månader senare med den brittiska segern, togs Mariastatyn, som lämnats kvar i en kyrka vid den argentinska reträtten, till Storbritannien. Där placerades den i den katolska katedralen i Aldershot, sydväst om London, där den alltså förblev fram till i slutet av oktober i år.

Direkt efter påvens audiens på Petersplatsen i Rom i onsdags, lämnade den katolske biskopen för de brittiska militära styrkorna, Paul Mason, tillbaka Mariastatyn till sin kollega i de argentinska militära styrkorna, biskop Santiago Olivera. I gengäld, överlämnade biskop Olivera en kopia av statyn att fungera som ersättning i katedralen i Aldershot.

Påven Franciskus välsignade båda statyerna och var uppenbart rörd av en plakett som hedrade de argentinare som dött under Falklandskriget, vilken också presenterades vid audiensen. Totalt 907 personer fick sätta livet till under kriget, på båda sidor.

I en kommentar till utväxlingen av statyer sade biskop Mason att han gladdes åt tillfället att inte bara återlämna statyn utan att också ”visa en enhet i tron mellan två länder som historiskt har upplevt politisk oenighet”. De olika uppfattningarna om Falklandsöarnas politiska status mellan Argentina och Storbritannien går tillbaka till 1800-talet.

Catholic News Agency, 2019-10-30

Hela artikeln via länken här