Katolsk kyrka på Sri Lanka erkänd som helgedom

Sri Lankas regering och deras avgående president Sirisena har deklarerat helgedomen the Shrine of Our Lady i Madhu, som en helgad plats. Den 400 år gamla historiska byggnaden ligger drygt 20 mil norr om huvudstaden Colombo. Den kontrollerades tidigare av gerillarörelsen Tamils tigrar (the Liberation Tigers of Tamil Eelam).

Helgedomen drar till sig många troende från det buddistdominerande Sri Lanka. Det är en god nyhet för katoliker i Sri Lanka att helgedomen i Madhu är numera officiellt förklarad helig. Helgedomen har blivit en symbol för enigheten bland olika religiösa grupperingar, samt bland de tidigare stridande singaleser och tamiler.

Under det 25-åriga inbördeskriget skadades helgedomen allvarligt. Den katolska biskopen i området har under inbördeskriget ofta uppmanat de stridande att respektera helgedomsområdet att vara krigsfritt område, men utan att de stridande parterna tog hänsyn till detta. Landets president Sirisena har uttryckt att helgedomen ska utvecklas och underhållas till en bra anläggning till förmån för Sri Lanka och världen.

Påven Franciskus besökte Madhu år 2015 och träffade bland annat krigsoffer. Han uppmanade tamiler och singaleser att utnyttja området i Madhu som en förlåtelseplats.

Red. 2019-10-31

Nyheten från UCA News återfinns i sin helhet här