Oväntad omfattning av förföljelse mot kristna i Asien

Huvudartikeln i förra veckans nummer av brittiska Catholic Herald handlar om hur förföljelsen mot kristna ökar, på ett för många oväntat och ofta ännu i Väst ganska ouppmärksammat sätt, i stora delar av Asien. Artikeln är skriven av John Pontifex som är brittisk informationschef för Aid to the Church in Need (förkortat: ”ACN”), en påvlig organisation med syftet att stödja förföljda kristna runt om i världen.

Pontifex inleder sin artikel i Indien. Från ett fall med en äldre kristen kvinna som nyligen misshandlades av hindunationalister för att hon ”orenat” gatan hon gick på, går han igenom statistiken på anmälda attacker mot kristna i Indien. Under 2017 fanns 440 rapporterade fall, som för helåret 2018 och fram t o m mars 2019 hade ökat till mer än 1000. Från övriga Södra och Östra Asien kommer nu rapporter om att attityden mot kristna snabbt hårdnar och allt oftare går från hat- och hotfullt tal till våld.

”Det nödvändiga strålkastarljuset på folkmordet på kristna i Mellanöstern riskerar att dölja en ökad förföljelse mot kristna på andra håll i världen”, skriver Pontifex. En global studie som ACN nyligen har publicerat visar att situationen för kristna i fem av tolv studerade länder – Burma, Kina, Indien, Filippinerna och Sri Lanka – har förvärrats betänkligt mellan 2017 och 2019. Och det är framförallt tre faktorer som påverkar, enskilt eller i olika slags kombinationer: nationalistisk extremism, auktoritära regimer och militant islamism. Dessa fenomen har potentialen att underminera kyrkan i regioner där kristna församlingar och gemenskaper har en lång historia av närvaro i, och erkända bidrag till, samhälle och kultur.

Situationen i Kina lyfts fram som det tydligaste exemplet där stat och myndigheter leder en ökad repression mot kristna. En lag från 2018 begränsar till exempel evangelisation till ett begränsat antal registrerade webbplatser som förstås är övervakade av regimen. Trots ett avtal mellan Vatikanen och Kina från september 2018, med syftet att sammanföra den underjordiska och den officiellt godkända delen av den katolska kyrkan i landet, ökar regimens förföljelse av katoliker. Till exempel har statliga agenter öppet förstört två Jungfru Maria-helgedomar i två olika provinser i landet. Kristna har också erbjudits pengar av lokala myndigheter för att ersätta bilder av Jesusbarnet i juletid med bilder av president Xi Jinping. En sekulariserad form av Bibeln har officiellt godkänts som bättre överensstämmande med ”socialismen” än originalet.

Där nationalism används som en viktig del av regimers och härskares propaganda ses kristna som särskilt opålitliga, eftersom de betraktas som kvarleva av kolonialismen och som mer lojala med Väst än sitt eget land. Nordkorea är ett skräckexempel, där drygt 70 000 kristna hålls inspärrade i olika arbets- och koncentrationsläger. I den region av Burma där andelen katoliker bland befolkningen är hög, bedriver armén en systematisk kampanj för att förstöra kyrkor och driva kristna från deras hem. Nu beräknas nära 100 000 kristna invånare vara på flykt undan militären i sitt eget hemland. Det är en situation som liknar det betydligt mer uppmärksammade förtrycket av den muslimska rohyinga-minoriteten i landet.

I artikeln utvecklar Pontifex sedan exempel från Indien, där hindunationalisternas valseger 2014 innebar en ny situation för landets knappt fem procent kristna med växande anklagelser om hot mot landets identitet och brott mot lagar som motverkar konversioner, och Sri Lanka, där en växande buddhistisk nationalism också fått sällskap av islamistisk terrorism i hotet mot kristna. Efter Påskattentaten 2019, där drygt 260 kristna gudstjänstbesökare miste livet och över 500 skadades i en bombattack mot tre kyrkor, har regeringen av kristna ledare anklagats för att inte ingripa mot etablerandet av jihadistiska träningsläger i landet.

Artikeln avslutas med att John Pontifex lyfter fram att frågan om förföljelserna mot kristna nu uppmärksammas mer än för några år sedan, i synnerhet i utrikespolitiska initiativ för religionsfrihet från framförallt USA:s och Storbritanniens regeringar. Men, framhåller Pontifex, det räcker inte med uttalanden. Västvärldens ledare behöver nu också gentemot flera asiatiska regeringar kräva åtgärder för att säkra kristna medborgares rätt till ett fredligt utövande av sin tro.

Läs hela artikeln i Catholic Herald, 2019-10-24