”Brittiska värden kommer ur människans värdighet, inte från politiker”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nu ger sig företrädare för den katolska kyrkan in i debatten om det värdegrundsarbete som den brittiska regeringen har initierat för landets skolor. Biskopen av Shrewsbury, Mark Davies, ägnade sin predikan på påskdagen åt att utreda frågan om vad som egentligen är ”brittiska värden”. Hans poäng var att det är mer angeläget än någonsin att framhålla hur Jesus Kristus uppenbarar varje människas värdighet och identitet.

”Det är i ljuset av Kristi kors och uppståndelse som vår kultur har förstått vad en människa har för värde och vad vi därför också ska vörda i våra liv”, sade biskop Davies och påpekade att kristendomen under lång tid har utgjort Storbritanniens ”absolut viktigaste präglande kraft” ända sedan de för-kristna befolkningsgrupperna konverterade till ”Kristi milda, kärleksfulla trosbekännelse och offer, och till den revolutionära tanken … att varje person är en själ med ett okränkbart värde.”

Frågan om värdegrunden gäller ytterst: ”varför tror vi att varje mänsklig person har en medfödd värdighet och är utrustad med lika rättigheter och värde?” sade biskopen och fortsatte med att svaret ligger i den kristna tron som förkunnar att vår identitet utgår från den uppståndne Kristus och hans härlighet, inte från politisk retorik. Det är inte biskoparnas roll att ”formulera politik eller ta politisk ställning”, sade biskop Davies med hänvisning till parlamentsvalet i Storbritannien den 7 maj. ”Detta är uppgiften och kallelsen för politikern, och det är en viktig och nödvändig kallelse.” Biskoparnas uppgift är snarare att se till att ”Kristi milda ljus” får skina över hela samhället och alla de frågor som möter det:

”I Hans klara och milda ljus förstår vi varför vi måste ta hand om varandra och inte får bedöma andra i termer av ekonomi eller nytta; varför vi måste slå vakt om det okränkbara värdet i varje mänskligt liv, fött och ofött, ungt och gammalt, friskt och sjukt; varför vi måste skydda familjen som den mest värdefulla byggstenen i samhället och där varje man och kvinna får sin näring.”

I sin kommentar till regeringens värdegrundsarbete i skolorna menade biskop Davies att detta ”har gjort många obekväma eftersom våra värden inte kan formuleras godtyckligt av en kortlivad politikergeneration, även med de bästa intentioner. Våra värden kommer alltid att utgå ifrån vad vi tror är sant om oss själva och kräva ett svar på varför vi tror att varje person har en medfödd värdighet och är utrustad med lika rättigheter och värde.”

Biskopen erinrade om påven Franciskus tal inför Europaparlamentet i slutet av november förra året, där han sade att enbart när Europa kan skörda frukterna av sina religiösa rötter kan Europa bli ”immunt mot de många former av extremism som sprids i världen i dag.” Till detta fogade biskopen: ”Med andra ord – det är genom tron på vem människan är, snarare än på vad någon enskild politisk ledare påstår att vi är, som de mänskliga rättigheterna verkligen kan skyddas.”

Han refererade också till vad förre påven Benedictus XVI framhöll vid sitt besök i Storbritannien 2010 om det ömsesidiga beroendet mellan ”den sekulära rationalitetens värld och den religiösa trons värld” i arbetet med att säkra det goda i vår civilisation.” Och biskop Mark Davies avslutade sin predikan med att framhålla att det bara är i Kristus som ”vi alltid kommer att kunna förstå vad vi måste värdera och vad som upprätthåller mänsklig värdighet och mänsklig växt i varje generation. Det är detta ljus som har väglett vår nation från dess tillkomst och som fortsätter att vägleda oss som i dag lär känna Kristus Jesus, vår Herre.”

Catholic News Agency (CNA) 2015-04-07

Under påsken har temat Storbritannien som en kristen nation också varit närvarande i icke-kyrkliga sammanhang.

Premiärminister David Cameron publicerade ett kort ”påsktal” med rubriken ”vi är ett kristet land”, där han bland annat framhöll att kyrkan inte bara är en vacker plats för tillbedjan utan framförallt en kraft som finns konkret för människor, där ingen annan når fram, genom både pastorala och sociala insatser. Han framhöll också att kristna runt om i världen, ”fortfarande år 2015”, blir förföljda för sin tro. Därför borde alla denna påsk, oavsett tro och uppfattning, sända en tacksamhetens tanke till kristendomens alla bidrag till vårt samhälle och uttrycka solidaritet med förföljda kristna, enligt premiärministern.

Du kan se det korta talet genom att klicka här

Förre utbildningsministern Michael Gove skrev en artikel i The Spectator, publicerad på påskafton, om varför kristendomen, trots sekulariseringen, förblir grundvalen för vår civilisation och att han är stolt över att vara kristen.

Läs artikeln genom att klicka här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nu ger sig företrädare för den katolska kyrkan in i debatten om det värdegrundsarbete som den brittiska regeringen har initierat för landets skolor. Biskopen av Shrewsbury, Mark Davies, ägnade sin predikan på påskdagen åt att utreda frågan om vad som egentligen är ”brittiska värden”. Hans poäng var att det är mer angeläget än någonsin att framhålla hur Jesus Kristus uppenbarar varje människas värdighet och identitet.

”Det är i ljuset av Kristi kors och uppståndelse som vår kultur har förstått vad en människa har för värde och vad vi därför också ska vörda i våra liv”, sade biskop Davies och påpekade att kristendomen under lång tid har utgjort Storbritanniens ”absolut viktigaste präglande kraft” ända sedan de för-kristna befolkningsgrupperna konverterade till ”Kristi milda, kärleksfulla trosbekännelse och offer, och till den revolutionära tanken … att varje person är en själ med ett okränkbart värde.”

Frågan om värdegrunden gäller ytterst: ”varför tror vi att varje mänsklig person har en medfödd värdighet och är utrustad med lika rättigheter och värde?” sade biskopen och fortsatte med att svaret ligger i den kristna tron som förkunnar att vår identitet utgår från den uppståndne Kristus och hans härlighet, inte från politisk retorik. Det är inte biskoparnas roll att ”formulera politik eller ta politisk ställning”, sade biskop Davies med hänvisning till parlamentsvalet i Storbritannien den 7 maj. ”Detta är uppgiften och kallelsen för politikern, och det är en viktig och nödvändig kallelse.” Biskoparnas uppgift är snarare att se till att ”Kristi milda ljus” får skina över hela samhället och alla de frågor som möter det:

”I Hans klara och milda ljus förstår vi varför vi måste ta hand om varandra och inte får bedöma andra i termer av ekonomi eller nytta; varför vi måste slå vakt om det okränkbara värdet i varje mänskligt liv, fött och ofött, ungt och gammalt, friskt och sjukt; varför vi måste skydda familjen som den mest värdefulla byggstenen i samhället och där varje man och kvinna får sin näring.”

I sin kommentar till regeringens värdegrundsarbete i skolorna menade biskop Davies att detta ”har gjort många obekväma eftersom våra värden inte kan formuleras godtyckligt av en kortlivad politikergeneration, även med de bästa intentioner. Våra värden kommer alltid att utgå ifrån vad vi tror är sant om oss själva och kräva ett svar på varför vi tror att varje person har en medfödd värdighet och är utrustad med lika rättigheter och värde.”

Biskopen erinrade om påven Franciskus tal inför Europaparlamentet i slutet av november förra året, där han sade att enbart när Europa kan skörda frukterna av sina religiösa rötter kan Europa bli ”immunt mot de många former av extremism som sprids i världen i dag.” Till detta fogade biskopen: ”Med andra ord – det är genom tron på vem människan är, snarare än på vad någon enskild politisk ledare påstår att vi är, som de mänskliga rättigheterna verkligen kan skyddas.”

Han refererade också till vad förre påven Benedictus XVI framhöll vid sitt besök i Storbritannien 2010 om det ömsesidiga beroendet mellan ”den sekulära rationalitetens värld och den religiösa trons värld” i arbetet med att säkra det goda i vår civilisation.” Och biskop Mark Davies avslutade sin predikan med att framhålla att det bara är i Kristus som ”vi alltid kommer att kunna förstå vad vi måste värdera och vad som upprätthåller mänsklig värdighet och mänsklig växt i varje generation. Det är detta ljus som har väglett vår nation från dess tillkomst och som fortsätter att vägleda oss som i dag lär känna Kristus Jesus, vår Herre.”

Catholic News Agency (CNA) 2015-04-07

Under påsken har temat Storbritannien som en kristen nation också varit närvarande i icke-kyrkliga sammanhang.

Premiärminister David Cameron publicerade ett kort ”påsktal” med rubriken ”vi är ett kristet land”, där han bland annat framhöll att kyrkan inte bara är en vacker plats för tillbedjan utan framförallt en kraft som finns konkret för människor, där ingen annan når fram, genom både pastorala och sociala insatser. Han framhöll också att kristna runt om i världen, ”fortfarande år 2015”, blir förföljda för sin tro. Därför borde alla denna påsk, oavsett tro och uppfattning, sända en tacksamhetens tanke till kristendomens alla bidrag till vårt samhälle och uttrycka solidaritet med förföljda kristna, enligt premiärministern.

Du kan se det korta talet genom att klicka här

Förre utbildningsministern Michael Gove skrev en artikel i The Spectator, publicerad på påskafton, om varför kristendomen, trots sekulariseringen, förblir grundvalen för vår civilisation och att han är stolt över att vara kristen.

Läs artikeln genom att klicka här