Cantalamessa kritisk till hednisk mentalitet i både samhället och kyrkan

Om katolsk moralsyn förr i tiden kunde anklagas för att vara så upptagen med att motverka sexuella synder att den ignorerade andra synder, som sådana som skapar sociala orättvisor, har vi i dag ”gått rakt in i den motsatta extrema riktningen”. Numera verkar den enbart vara fokuserad på hur människor behandlar varandra och inte hur de agerar mot sig själva och den gåva som de egna kropparna utgör, allt ”till skada för renhetens dygd”. Detta var budskapet i den predikan som kapucinfadern Raniero Cantalamessa gav inför påven Franciskus och medlemmar av Vatikanens högsta administration i fredags.

På fredagarna under advents- och fastetiden har fader Cantalamessa påvens uppdrag att leda en reflektion för påven och hans närmaste medarbetare i ett kapell i det apostoliska palatset i Vatikanen. I sin sista meditation för fastetiden i fredags var temat renhetens dygd.

”Varje dag verkar människor relatera synder mot renheten till synder mot nästan och komma fram till att bara synden mot nästan är en riktig synd”, sade Cantalamessa och fortsatte med att understryka att de båda hänger samman: ”Renhet och kärlek till nästan representerar självkontroll och därmed gåvan av sig själv till andra. Hur kan jag ge mig själv om jag inte äger mig själv utan är slav under mina passioner? De som inte kan säga nej till sig själva och sina impulser kan inte säga ja till sina bröder och systrar.”

Renhetens dygd bygger på självkontroll och konkretiseras på områden som ätandet, talandet, seendet och sexualiteten, menade Cantalamessa vidare men framhöll att det inte är en fråga enbart om karaktärsfasthet utan också om insikten, som till exempel framhålls i Första Korinthierbrevet i Nya Testamentet, att vi inte tillhör oss själva på något plan utan Kristus.

”Men vårt samhälle i dag har, i moraliska termer, fallit tillbaka i en fullskalig hedendom och dyrkan av sex. Nyheterna om olika övergrepp och skandaler på detta område, också med präster och ordensfolk i kyrkan, påminner oss om denna bittra realitet.”

Fader Cantalamessa underströk att han inte uppmanar till en återgång till ”renhet baserad på skräck, tabun, förbud och att män och kvinnor undviker varandra som om den andra nödvändigtvis vore en fälla och en potentiell fiende snarare än en hjälp.” Svaret är i stället, menade han, att ”göra något nytt” på maning av den helige Ande: ”Han ber oss att vittna för världen om den ursprungliga oskulden och godheten i alla varelser och allt skapat.”

Catholic Herald, 2018-03-23