Polska rabbiner tackar kyrkan för varning för antisemitism

Warszawas överrabbin och ordförande för rabbinernas organisation, Michael Schudrich, har tackat Polens katolska biskopar för deras klara fördömande av antisemitism. Man uppskattar biskoparnas senaste budskap, i vilket det framförs uppmaningar till en ”polsk-judisk dialog”, heter det i ett brev från Schudriks till ordföranden för den polska biskopskonferensen, ärkebiskop Stanislaw Gadecki. Även ordföranden för det judiska församlingsförbundet i Polen, Leslaw Piszewski, har undertecknat brevet.

”Vi väntar otåligt på en ytterligare fördjupning av vår vänskap och gemensamma respekt för alla Guds barn i hela Polen”, skriver de judiska företrädarna. ”Vi är övertygade om att biskoparna förstår hur viktig kampen mot varje form av antisemitism är, också när detta är fallet inom prästerskapet”, skriver Schudrich och Piszewski. Rabbinerna ska också uttala sig mot ”antipolska anklagelser bland judar”.

Bakgrunden är striden om den sedan 1 mars gällande förintelse-lagen från den polska regeringen. Den stipulerar tre års fängelse för personer som kopplar ihop den polska staten och nationen med den tyska ockupanten under andra världskriget. Kritiker, inte bara bland judiska organisationer, uppfattar att den fria diskussionen om historien och om polska gärningsmän är hotad. Judiska institutioner i Polen har sedan flera veckor klagat på fientligheter på framför allt internet.

De katolska biskoparna uppmanade efter sitt plenarmöte i förra veckan till en fortsättning av den ”polsk-judiska dialogen” grundad på sanning, förtroende och respekt. Dessutom betonade de att ”alla former av antisemitism strider mot principen om den kristna kärleken till nästan”. Samtidigt påminde de också om den ”heroiska inställningen” hos de polacker ”som riskerade sitt liv och hjälpte judar under andra världskriget”.

Enligt uppgifter från den inom biskopskonferensen officiellt ansvarige för dialogen med judendomen, Warszawas hjälpbiskop Rafal Markowski, finns det planer på att en delegation av polska biskopar inom kort kommer att besöka Israel. Orsaken till detta ska vara såväl grundadet av staten Israel för 70 år sedan och hundraårsdagen för Polens återupprättande, sade han i en tv-intervju.

Kathpress 2018-03-20