Caritas: EU måste agera nu för Ukraina

Om inte den Europeiska Unionen snabbt intensifierar sin hjälp till Ukraina, kan EU hotas av en ny flyktingvåg. Denna varning framförs av Caritas president i Ukraina, Andrij Waskowycz. För närvarande är redan fler än 1,4 miljoner människor registrerade som internflyktingar, sedan de flytt från den omstridda Donbass regionen till andra delar av Ukraina. Mörkertalet är förmodligen mycket högre, kanske dubbelt så högt, förmodade Waskowycz i en intervju. Ytterligare 900 000 har flytt till grannländerna, framför allt Ryssland. Waskowycz kallade följderna av striderna mellan ukrainska armén och proryska separatister för ”den största humanitära katastrofen i Europa sedan andra världskriget”.

Caritas president i Ukraina uttalade sig i Kiev inom ramen för en pressresa, som hade anordnats av Kathpress tillsammans med den grekisk-katolska kyrkan. I samband med resan fördes samtal i Kiev och Lviv (Lemberg) med företrädare för politiken, kyrkan och civilsamhället.

Situationen är prekär inte bara för internflyktingarna, som blivit nödtorftigt inkvarterade och fått ett knapphändigt stöd från staten, utan försörjningsläget är också svårt för civilbefolkningen i de separatistkontrollerade områdena. Omkring 2,5 miljoner är drabbade. ”Var och en som kunde fly, har flytt. De som är kvar är framförallt gamla, fattiga och handikappade”, sade Waskowycz. Det fattas livsmedel, vatten, täcken, mediciner, kläder och hygienartiklar.

Särskilt dramatisk är situationen genom bristen på vatten och mediciner såsom insulin till diabetiker. Enligt FN har 1,3 miljoner människor i separatistkontrollerade områden inte tillgång till dricksvatten. Sedan den 21 juni har hjälporganisationerna inte haft möjligheter att nå de ockuperade områdena. Separatisterna har stängt gränserna. Waskowycz fruktar det värsta om regionen åter skulle bli tillgänglig: ”Vi kommer att bära ut döda ur lägenheterna.”

Allt som allt är fler än fem miljoner människor drabbade av följderna av konflikten. Sedan utbrottet i april 2014 har enligt uppgifter från FN fler än 8 000 dödats och fler än 17 000 sårats.

Ukrainarnas ”enorma solidaritet”

De flesta internflyktingarna har det helt enkelt mycket besvärligt, berättar Waskowycz. Det statliga understödet är knapphändigt. Den tidigare korrupta regeringen under Viktor Janokovitsch hade plundrat landet. Hjälp får flyktingarna från internationella hjälporganisationer som Caritas och framförallt från sina landsmän. Waskowycz talade om en ”enorm solidaritet” hos den ukrainska befolkningen. När det kom flyktingar från krigsområdena till Kiev, erbjöd kievbor sin hjälp på järnvägsstationen med skyltar om lediga bostadsutrymmen. Också beredskapen att ge gör stort intryck.

Hjälpen inne i landet har nu nått sina definitiva gränser. Enligt Waskowycz har nästan alla flyktingar förbrukat sina sista reserver. Det krävs 316 miljoner USA dollar enligt FN:s hjälporganisation, för att komma tillrätta med flyktingkrisen i Ukraina i år, hittills har världssamfundet skjutit till 36 procent av det beloppet. Waskowycz anser att just Europa måste se till Ukraina och komma med ytterligare bistånd för att stabilisera landet och erbjuda människorna ett framtidsperspektiv. ”Annars kommer människorna att dra vidare och ytterligare tusentals flyktingar kommer att nå EU:s gränser.”

Särskilt drabbade är barnen. Waskowycz uppskattar deras antal bland internflyktingarna till 500 000; 60 till 80 procent av dem har bevittnat våld. Caritas försöker underlätta situationen för de ofta traumatiserade minderåriga i Kiev med Childfriendly Spaces Project, som hittills omfattat 100 barn i åldrarna 3 till 14 år. Ytterligare 100 barn står sedan på tur.

Kathpress 2015-09-28