Hur ser påven egentligen på samvetsfrihet?

Efter ett möte med påven Franciskus på fredagsmorgonen bekräftade Vatikanens talesperson, jesuitpater Federico Lombardi, att påven hade ett möte med den omstridda amerikanskan Kim Davis och hennes man under förra veckans besök i USA:s huvudstad Washington DC. Davis med make ingick i en större grupp som blivit inbjudna till nuntiaturen [det vill säga Vatikanens ambassad – övers. anm.].

Lombardi säger att mötet var en i raden av flera korta hälsningar som normalt sker i samband med dylika besök och att de enda privata audienser som genomfördes skedde med tidigare studenter och påvens familj. Eftersom uppgifterna om mötet med Davis, tillsammans med påvens uttalande på flygplanet hem till Rom från USA har väckt uppseende och kritik i USA, ville pater Lombardi understryka att påven i själva mötet med Kim Davis ”inte gick in på detaljer” rörande hennes situation och att det som möte därför inte kunde betraktas som ett inlägg i diskussionen kring hennes position i alla dess ”specifika och komplexa aspekter”.

Kim Davis är en lokal tjänsteman i delstaten Kentucky, vilken uppmärksammades för några veckor sedan över hela världen för att hon hamnade i fängelse i fem dagar efter att ha vägrat utfärda en äktenskapslicens till ett samkönat par, med hänvisning till att det var emot hennes samvete, trots att USA:s högsta domstol i juni föreskrev att alla delstater måste acceptera samkönade äktenskap. Davis släpptes ur fängelset efter starka protester i USA och omvärlden.

Tillfrågad om samvetsfrihet i allmänhet och specifikt, men utan namns nämnande, för statstjänstemän, vid presskonferensen på flygplanet på resan från USA till Rom i söndags, hade påven svarat så här:

”Jag kan säga att vägra att utföra en handling av samvetsskäl faktiskt är en mänsklig rättighet. […] Om någon inte tillåter andra att resa samvetsbetänkligheter kränker han en rättighet. Samvetsfriheten måste inordnas i varje juridisk struktur eftersom den är en rättighet. […] Om det är en mänsklig rättighet och tjänstemannen är en mänsklig person så har han den rättigheten.”

Det finns inga uppgifter om huruvida pater Federico Lombardi vid sin pressbriefing i Rom på fredagsförmiddagen, där hans klargörande om själva mötet meddelades, svarade på frågor om påvens uttalande på planet.

Catholic News Agency, 2015-10-04

Hela texten till påvens presskonferens på flygplanet från Philadelphia till Rom i söndags finns via denna länk här