Hedvig Larsson

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av HEDVIG LARSSON Det judiska museet i Stockholm öppnade 1987. Museets samlingar omfattar konst, föremål, fotografier, brev och annat materiellt kulturarv. Nu finns museet i nya lokaler, i den gamla...
av HEDVIG LARSSON – 1001 Inventions – Discover the Muslim Heritage in Our World. En utställning om vetenskap inom den muslimska världen? Detta är ett intressant och angeläget ämne, och skulle...
av HEDVIG LARSSON –SST:s årsbok 2013. I förordet till den lilla skriften Trossamfund i Sverige utgiven av Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, SST, skriver generalsekreterare Åke Göransson att man...