Nummer 1/2020

Kyrka med flera ansikten

av KJELL BLÜCKERT I år firar Signum sitt hundraårsjubileum. Tidskriften grundades med namnet Credo av den driftige stiftsprästen Bernt David Assarsson i en tid av konfrontation: dels mellan kristna konfessioner, dels mellan kristna kyrkor och olika totalitära ideologier. Staten kunde…

Kärlek och rätt

av HELENA GRANSTRÖM Vi lever i en tid då en allt större del av mänskliga behov och önskningar formuleras i termer av den enskildes rätt: inte bara rätten till liv, utan också rätten att få barn, rätten att välja sitt…

Skolpolitiskt eldprov

av ULF JONSSON – Juridiska utmaningar i kampen mot konfessionella friskolor. Vid en presskonferens onsdagen den 8 januari överlämnade den särskilde utredaren Lars Arrhenius betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning till utbildningsminister Anna Ekström. Arrhenius har på uppdrag av…