Nummer 2/2020

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av KJELL BLÜCKERT I år firar Signum sitt 100-årsjubileum. Vi kan glädja oss över hundra år av katolsk orientering och dra lärdomar av det förgångna. Men framför allt behöver vi...
av LARS NAESLUND Efter kritik i medierna har Skolverket tagit tillbaka förslaget att stryka antiken från historieämnet i grundskolans kursplaner, och senare även förslaget att stryka Bibeln. Att dessa förslag...
av FREDRIK HEIDING – Påvens reflektioner efter synoden. Älskade Amazonas (Querida Amazonía), så lyder titeln på påven Franciskus reflektioner över Amazonassynoden, en text som offentliggjordes den 12 februari. För att kunna...
av KJELL BLÜCKERT   Påven Franciskus påpekade vid 50-årsjubileet av biskopssynodens införande efter Andra Vatikankonciliet att det är ”synodalitetens väg som Gud förväntar sig av kyrkan i det tredje årtusendet”....
Förra veckan gick årets andra nummer till tryckeriet. Visst fokus sätts på konfessionella friskolor, vi har bland annat intervjuat juristen Hedvig Bernitz och professorn i religionsdidaktik Jenny Berglund. Jesuitpater och...