Nummer 5/2016

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av GLENN HÆGERSTAM – Är människolivets okränkbarhet politiskt förhandlingsbar? För en tid sedan kunde man i medierna spåra en upprördhet över att det på Karolinska Institutet fanns en samling av skelettdelar...
av KERSTIN HEDBERG NYQVIST – Apropå en doktorsavhandling i medicinsk rätt. I en avhandling inom ämnet medicinsk rätt presenterar Kavot Zillén en grundlig analys av vilket utrymme den svenska rättsliga regleringen...
av KJELL BLÜCKERT – Kan vi tänka oss att utvidga inte bara EU utan hela Europa utan att de båda imploderar? Eurovision Song Contest har funnits i snart 60 år. Den...
av NILS EKEDAHL Sista dagarna i april lämnade Svenska Akademien sitt remissvar på det reviderade förslaget till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Att Akademien skulle svara var inte givet, i...
av OLLE BRANDT – Tankar kring en helgonförklaring. Vad var det egentligen som hände när påven Franciskus helgonförklarade Maria Elisabeth Hesselblad under en mässa på Petersplatsen den 5 juni? Den katolske...
av MAGDALENA SLYK –Grundaren av Marianorden helgonförklarad. Söndagen den 5 juni samlades nästan 100 000 människor på Petersplatsen i Rom för att tillsammans med påven Franciskus fira helgonförklaringen av moder...
av ULLA GUDMUNDSON – En reflektion över det faktum att Europa består av olika nationer och kommer så att göra. Jag hade kunnat göra det lätt för mig. I stället för...