Sten Hidal

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av STEN HIDAL När detta skrivs är det ännu oklart vilken typ av Brexit som inträffar den sista oktober 2019: en hård eller mjuk, utan eller med avtal. I dag...
av STEN HIDAL Förutom bönen om brödet har ingen del av Fader vår blivit så omdiskuterad som slutorden ”och utsätt oss inte för prövning” (NT 81). Den gamla, i grunden...
RECENSION av STEN HIDAL Women Deacons? Essays with Answers. Edited by Phyllis Zagano. Liturgical Press, Collegeville, Minnesota. 2016, 252 s. Phyllis Zagano är biträdande professor vid Hofstra University, Hempstead, i...
av STEN HIDAL Det har kommit ett motu proprio, en påvlig förordning, med titeln Magnum principium, som reglerar arbetsgången för översättning av liturgiska texter. Enligt denna förordning skall huvudansvaret för...
av STEN HIDAL Collegium Patristicum Lundense, grundat 1979 av bland andra Per Beskow, höll den 4 maj den nittonde patristiska dagen. Denna årligen återkommande dag ägnas åt olika aspekter av...
av STEN HIDAL I en debatt för en tid sedan hördes en teolog säga om ett argument hämtat från det fjärde evangeliet: ”Ja, det är Johannes!” Tanken föreföll vara, att...
av STEN HIDAL I Signum nr 4/2015 finner vi rubriken ”Eukaristin – enhetens sakrament? En rapport från en ekumenisk konferens i Bjärka Säby”. Rapporten belyser det glädjande faktum att en...
av STEN HIDAL ”Låt honom inte vänta med bedjande blick” Syrak 4:1. Åsynen av tiggare har blivit ett dagligt inslag i svenska tätorter. I insändarspalterna debatteras hur man lämpligen bör...
STEN HIDAL I Genève har den 16 januari representanter för den katolska kyrkans ledning (”Heliga stolen”) framträtt inför FN:s kommitté för barnens rättigheter. Detta var ingen brandkårsutryckning av FN-organet. Alla...
Recension STEN HIDAL Ellen Merethe Wilkens Finnseth: Mörkersyn. En vandring med Job. Översättning: Mikael Löwegren. Gaudete förlag 2012. 109 s. Författaren till boken Mörkersyn. En vandring med Job är född...
STEN HIDAL – Kyrkans organisation måste återspegla den egna självsynen. Hemlighetsmakeri och ett auktoritärt styrelsesätt har nästan alltid ansetts vara något förkastligt i mera civiliserade sammanhang. Ibland har de blivit...
av STEN HIDAL – Apropå en intervju med K G Hammar i Sydsvenska Dagbladet. I Sydsvenska Dagbladet stod den 12 augusti i år att läsa en tänkvärd intervju med ärkebiskop em. K G...