Det ekumeniska vardagsgnetet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av BERND HAGENKORD
Domkyrkan i Lund är egentligen inte så stor, underbart vacker är den men stor är den inte. Den församlade ekumeniska prominensen trängdes lite för att hitta sina platser. Och verkligen alla var där. Bara för att nämna några namn: de tyska biskoparna Bode och Feige, Broder Alois från Taizé, tungviktare från Vatikanen som kardinalerna Koch och Parolin, koptiska, ortodoxa och evangelikala i olika färger, de ekumeniska teologerna i full styrka och naturligtvis väldigt många lutherska prästdräkter.

Och det på goda grunder: detta var en historisk händelse. De lutherska och katolska kyrkorna bjöd tillsammans in till en gudstjänst till åminnelse av reformationen. Jag tar det igen för säkerhets skull: till åminnelse av reformationen. Det låter så normalt att det är lätt att glömma hur osannolikt något sådant hade varit för inte så många år sedan – åtminstone med påven närvarande.

Men trots detta behöver man mer noggrant skärskåda och lyssna in vad som sker. Den som inte är här och delar den begeistring som alla event med påven för med sig frågar sig nog vad allt detta har lett till. Och just på det temat har jag skrivit min kommentar för Vatikanradion i dag:

Det man såg i Lund denna måndag var inte den stora ekumeniska visionen. Den som hade förväntat sig det stora tecknet, det banbrytande steget, de stora orden, blev besviken. I stället talades det mycket om vägen; ”att fortsätta den stora resan” kallas det i den gemensamma förklaringen som undertecknades. Det talades om att bekänna de egna felen och om gemensamt vittnesbörd för Kristus.

Bara i den redan berörda gemensamma förklaringen nämns splittringen i den eukaristiska gemenskapen, den slås fast och beklagas, ingen revolutionär handling företas.

Inget spektakulärt således, men kanske är det just det som är det ekumeniska tecknet av i dag. Mycket har uppnåtts, framför allt mellan den katolska och den lutherska kyrkan, så att ekumeniken i dag måste orientera sig på nytt. Längtan efter enhet har ofta fått träda tillbaka för önskemålet att profilera sig – sådant måste åter förändras. Ekumeniken finns inte bara till för kyrkan utan måste också verka utåt, detta är en ny tanke som måste slå rot. Den eukaristiska splittringen är en realitet, man kan konstatera konvergenser i teologin men vi är inte riktigt där. Därför behövs många små steg och inte den stora gesten.

Liturgin i Lund präglades av bön, tacksägelse, av uttryck för ånger och av viljan att avlägga gemensamt vittnesbörd. Återigen, det hela är inte så spektakulärt. Men just detta är ekumenik i dag: ett vardagsgnet. Det är budskapet som går ut från Lund för de närmaste stegen på vägen.

Bernd Hagenkord, Radio Vatikan Blog, 2016-10-31
Hagenkord är jesuitpater från Tyskland, bosatt i Rom och chef för Vatikanradions tyska redaktion.
Länk till inlägget på tyska finns här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av BERND HAGENKORD
Domkyrkan i Lund är egentligen inte så stor, underbart vacker är den men stor är den inte. Den församlade ekumeniska prominensen trängdes lite för att hitta sina platser. Och verkligen alla var där. Bara för att nämna några namn: de tyska biskoparna Bode och Feige, Broder Alois från Taizé, tungviktare från Vatikanen som kardinalerna Koch och Parolin, koptiska, ortodoxa och evangelikala i olika färger, de ekumeniska teologerna i full styrka och naturligtvis väldigt många lutherska prästdräkter.

Och det på goda grunder: detta var en historisk händelse. De lutherska och katolska kyrkorna bjöd tillsammans in till en gudstjänst till åminnelse av reformationen. Jag tar det igen för säkerhets skull: till åminnelse av reformationen. Det låter så normalt att det är lätt att glömma hur osannolikt något sådant hade varit för inte så många år sedan – åtminstone med påven närvarande.

Men trots detta behöver man mer noggrant skärskåda och lyssna in vad som sker. Den som inte är här och delar den begeistring som alla event med påven för med sig frågar sig nog vad allt detta har lett till. Och just på det temat har jag skrivit min kommentar för Vatikanradion i dag:

Det man såg i Lund denna måndag var inte den stora ekumeniska visionen. Den som hade förväntat sig det stora tecknet, det banbrytande steget, de stora orden, blev besviken. I stället talades det mycket om vägen; ”att fortsätta den stora resan” kallas det i den gemensamma förklaringen som undertecknades. Det talades om att bekänna de egna felen och om gemensamt vittnesbörd för Kristus.

Bara i den redan berörda gemensamma förklaringen nämns splittringen i den eukaristiska gemenskapen, den slås fast och beklagas, ingen revolutionär handling företas.

Inget spektakulärt således, men kanske är det just det som är det ekumeniska tecknet av i dag. Mycket har uppnåtts, framför allt mellan den katolska och den lutherska kyrkan, så att ekumeniken i dag måste orientera sig på nytt. Längtan efter enhet har ofta fått träda tillbaka för önskemålet att profilera sig – sådant måste åter förändras. Ekumeniken finns inte bara till för kyrkan utan måste också verka utåt, detta är en ny tanke som måste slå rot. Den eukaristiska splittringen är en realitet, man kan konstatera konvergenser i teologin men vi är inte riktigt där. Därför behövs många små steg och inte den stora gesten.

Liturgin i Lund präglades av bön, tacksägelse, av uttryck för ånger och av viljan att avlägga gemensamt vittnesbörd. Återigen, det hela är inte så spektakulärt. Men just detta är ekumenik i dag: ett vardagsgnet. Det är budskapet som går ut från Lund för de närmaste stegen på vägen.

Bernd Hagenkord, Radio Vatikan Blog, 2016-10-31
Hagenkord är jesuitpater från Tyskland, bosatt i Rom och chef för Vatikanradions tyska redaktion.
Länk till inlägget på tyska finns här