Bernd Hagenkord

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av † BERND HAGENKORD Nedanstående reflektion lade framlidne jesuitpater Bernd Hagenkord ut på sin blogg den 31 juli 2019. Texten översätts och publiceras här på Signums hemsida för att hedra...
av BERND HAGENKORD Den som tycker att mycket verkar välbekant vid läsningen av den nya påvliga skrivelsen Gaudete et exsultate, har nog lyssnat mycket på eller läst mycket av påven...
av BERND HAGENKORD Av en ledning förväntar man sig klarhet. När allt kommer omkring är det ju därför en ledning behövs. Också teologiskt sett är ”vad ni säger skall vara...
av BERND HAGENKORD Kanske blev frestelsen helt enkelt alltför stor. En katolsk internetportal (www.katholisch.de) började sin rapport om den ekumeniska gudstjänsten i Lund med följande sats: ”Påven Franciskus undertecknade i...
av BERND HAGENKORD Domkyrkan i Lund är egentligen inte så stor, underbart vacker är den men stor är den inte. Den församlade ekumeniska prominensen trängdes lite för att hitta sina...
av BERND HAGENKORD Alla får sin chans. I Italien och Tyskland är historierna om de påvliga röda skorna överspelade. Ingen redaktör tar in ämnet i sin tidning längre, det är...
av BERND HAGENKORD En bild vi är förtrogna med: påven Franciskus på första sidan av en ledande dagstidning. Dagarna före en resa har detta blivit normalt, och på något sätt...
av BERND HAGENKORD Efter vad man kunnat höra har det inte varit så lätt med förberedelserna. Den lutherska Svenska kyrkan, Lutherska världsförbundet, den katolska kyrkan i Sverige och Vatikanen har...
av BERND HAGENKORD Att be, att hjälpa, att vittna. Påven gillar att framställa ting i tre steg. Också på temat ekumenik presenterade han ett sådant tretal vid en liten audiens...
av BERND HAGENKORD Långfredag, tid för meditation och korsets hyllning. Men inte bara det. Påven Franciskus förde förra året vid den traditionella korsvägsandakten på Kolosseum i Rom ett samtal med...
av BERND HAGENKORD (Inledning av översättaren: Påven Franciskus träffade förra lördagen representanter för den franska gruppen ”Poissons Roses”, som betecknar sig själv som socialistisk och påvetrogen, för ett samtal om...
av BERND HAGENKORD Guds barmhärtighet är alltid större än varje synd: det är sådana uttalanden som man får höra om och om igen sedan påven Franciskus tillträdde sitt ämbete. Gud...