Bernd Hagenkord

Förvirrad

av BERND HAGENKORD Av en ledning förväntar man sig klarhet. När allt kommer omkring är det ju därför en ledning behövs. Också teologiskt sett är ”vad ni säger skall vara ja eller nej” entydigt belagt. Då ska det inte finnas…

Bordsgemenskap

av BERND HAGENKORD Kanske blev frestelsen helt enkelt alltför stor. En katolsk internetportal (www.katholisch.de) började sin rapport om den ekumeniska gudstjänsten i Lund med följande sats: ”Påven Franciskus undertecknade i Lund en förklaring om gemensam nattvard med lutheranerna – och…

Första sidan

av BERND HAGENKORD En bild vi är förtrogna med: påven Franciskus på första sidan av en ledande dagstidning. Dagarna före en resa har detta blivit normalt, och på något sätt också riktigt – det finns ett intresse, journalistiskt är det…

Kristus i centrum

av BERND HAGENKORD Efter vad man kunnat höra har det inte varit så lätt med förberedelserna. Den lutherska Svenska kyrkan, Lutherska världsförbundet, den katolska kyrkan i Sverige och Vatikanen har förberett en påveresa. En dag ska vara ekumenisk och en…