Första sidan

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av BERND HAGENKORD
En bild vi är förtrogna med: påven Franciskus på första sidan av en ledande dagstidning. Dagarna före en resa har detta blivit normalt, och på något sätt också riktigt – det finns ett intresse, journalistiskt är det en bra story, också när det som i detta fall gäller en tidning –Dagens Nyheter – som annars närmast undviker ämnet religion.

Det speciella med tidningsutgåvan denna lördag är naturligtvis att den innehåller en intervju med påven. Och inte en egen intervju, gjord av tidningens redaktion, utan en intervju som jesuitpatern Ulf Jonsson gjort med påven.

Till detta ger redaktionen en kommentar som nästan låter som en ursäkt. Man tar intervjun – en förkortad version av intervjun från den svenska jesuittidskriften Signum – trots att den inte kommer från den egna redaktionen, trots att det inte är en journalistisk utan en religiös text, och trots att man normalt inte gör på detta vis. Särskilt intressant att man då inte bara tar in texten utan placerar den på självaste första sidan.

Det är helt enkelt ett scoop, och ett sådant vill ingen tidning missa.

Tidningens förklaring till att man återger intervjun är även intressant på ett annat sätt. Dagens Nyheter försökte få till en egen intervju men misslyckades, därför tar man in texten. Själv skulle tidningen ha ställt mycket mer kritiska frågor. Speciellt tre frågor: korruption, pedofili och den katolska sexualläran. Det skulle Dagens Nyheter gärna ha velat fråga påven om.

Till det måste jag säga att jag nästan är glad att tidningen inte själv fick möjlighet att ställa frågor. Dessa frågor har redan ställts och besvarats x antal gånger, de blir bara till ett försök att profilera sig som kritisk journalist. Den nu publicerade intervjun är mycket personlig och innehåller kanske inte alltför mycket nytt för den som följer påven regelbundet. Men för tidningsläsarna i Sverige erbjuder den dock en inblick som man annars inte får. Också just för att journalister annars alltid ställer samma frågor.

Missförstå mig inte: de kritiska frågorna är och ska vara kritiska, inget fel i det. Men om en starkt sekulariserat land ska lära sig vad Kyrka är och vem påven är, då är det inte så stor hjälp att beröra de vanliga stridsfrågorna.

Ser man det så är pater Ulf Jonssons intervju verkligen mycket journalistisk.

Bernd Hagenkord, Radio Vatikan Blog, 2016-10-29
Hagenkord är jesuitpater från Tyskland, bosatt i Rom och chef för Vatikanradions tyska redaktion.
Länk till inlägget på tyska finns här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av BERND HAGENKORD
En bild vi är förtrogna med: påven Franciskus på första sidan av en ledande dagstidning. Dagarna före en resa har detta blivit normalt, och på något sätt också riktigt – det finns ett intresse, journalistiskt är det en bra story, också när det som i detta fall gäller en tidning –Dagens Nyheter – som annars närmast undviker ämnet religion.

Det speciella med tidningsutgåvan denna lördag är naturligtvis att den innehåller en intervju med påven. Och inte en egen intervju, gjord av tidningens redaktion, utan en intervju som jesuitpatern Ulf Jonsson gjort med påven.

Till detta ger redaktionen en kommentar som nästan låter som en ursäkt. Man tar intervjun – en förkortad version av intervjun från den svenska jesuittidskriften Signum – trots att den inte kommer från den egna redaktionen, trots att det inte är en journalistisk utan en religiös text, och trots att man normalt inte gör på detta vis. Särskilt intressant att man då inte bara tar in texten utan placerar den på självaste första sidan.

Det är helt enkelt ett scoop, och ett sådant vill ingen tidning missa.

Tidningens förklaring till att man återger intervjun är även intressant på ett annat sätt. Dagens Nyheter försökte få till en egen intervju men misslyckades, därför tar man in texten. Själv skulle tidningen ha ställt mycket mer kritiska frågor. Speciellt tre frågor: korruption, pedofili och den katolska sexualläran. Det skulle Dagens Nyheter gärna ha velat fråga påven om.

Till det måste jag säga att jag nästan är glad att tidningen inte själv fick möjlighet att ställa frågor. Dessa frågor har redan ställts och besvarats x antal gånger, de blir bara till ett försök att profilera sig som kritisk journalist. Den nu publicerade intervjun är mycket personlig och innehåller kanske inte alltför mycket nytt för den som följer påven regelbundet. Men för tidningsläsarna i Sverige erbjuder den dock en inblick som man annars inte får. Också just för att journalister annars alltid ställer samma frågor.

Missförstå mig inte: de kritiska frågorna är och ska vara kritiska, inget fel i det. Men om en starkt sekulariserat land ska lära sig vad Kyrka är och vem påven är, då är det inte så stor hjälp att beröra de vanliga stridsfrågorna.

Ser man det så är pater Ulf Jonssons intervju verkligen mycket journalistisk.

Bernd Hagenkord, Radio Vatikan Blog, 2016-10-29
Hagenkord är jesuitpater från Tyskland, bosatt i Rom och chef för Vatikanradions tyska redaktion.
Länk till inlägget på tyska finns här