Kristus i centrum

av BERND HAGENKORD
Efter vad man kunnat höra har det inte varit så lätt med förberedelserna. Den lutherska Svenska kyrkan, Lutherska världsförbundet, den katolska kyrkan i Sverige och Vatikanen har förberett en påveresa. En dag ska vara ekumenisk och en dag ska vara för och med landets katoliker. Men även om det hela inte var enkelt att få till, skäms inte resultatet för sig. Åtminstone om man ser programmet på papper eller en bildskärm. Själva besöket äger ju inte rum förrän på måndag i nästa vecka.

För någon dag sedan betonade jag i min krönika vilken ekumenisk betydelse som påven tillmäter den gemensamma bönen. Det kommer återigen att bli mycket tydligt på måndag.
Men vad är det påven vill uppnå i ekumeniken? Ett möte. Han vill framför allt uppnå en gemenskap mellan de kristna, en gemenskap som visserligen inte undanröjer separationen men som visar på de större dragen som förenar, nämligen tron på Kristus. Det handlar vittnesbörd, om förkunnelse genom sättet att leva – inte i ord.

Åtskillnad för sakens egen skull, för den egna profilens skull, för den egna traditionens skull – det ställer påven inte upp på. Men det viktigaste är att mötena äger rum jämbördigt och är äkta.

Att inte söka den lilla, heligare flocken

Det hela äger också rum mot bakgrund av reformationens 500-årsminne. Då är det så mycket viktigare att vi inte pekar finger åt varandra för att betona varför just vi egentligen har den bättre teologin eller något liknande. Vad det handlar om är Kristus och om vad vi tror på tillsammans.

Om och om igen möter vi frestelsen att önska sig en mindre men heligare flock – då vore allt mycket bättre. Det är det som menas när man talar om en klar profil. Att den önskade heligheten lika väl kan ligga i att gå varandra till mötes och i den gemensamma bönen, och inte bara i att bokstavstroget följa regler, det missar man då.

Påven åker till Sverige för att betona det kristliga, det gemensamma, vägen och vittnesbördet. Och det ska han göra i ett land som hör till de mest sekulariserade i Europa. Kyrkorna där är väl förberedda (www.lund2016.net). Och själv jag ser fram emot resan till Sverige.

Bernd Hagenkord, Radio Vatikan Blog, 2016-10-24
Hagenkord är jesuitpater från Tyskland, bosatt i Rom och chef för Vatikanradions tyska redaktion.
Länk till inlägget på tyska finns här