Dick Harrison: Genmäle till Philip Geister

I samband med att Svenska kyrkan nyligen fick en kvinnlig ärkebiskop fick jag en fråga till min blogg i Svenska Dagbladet. Frågan gällde hur länge det har funnits ärkebiskopar i Sverige. Jag svarade som sant är, att vi har haft ärkebiskopar sedan 1100-talet. Om man räknar med nuvarande Sverige är svaret att Lund blev ärkesäte åren 1103–1104. Om man räknar med det dåvarande kungariket Sverige är svaret att (Gamla) Uppsala blev ärkesäte 1164. Sentida företeelser, som reformationen, berördes varken av frågan eller av svaret.

Döm om min förvåning när jag finner att Philip Geister i Signum går till kraftigt angrepp mot undertecknad. Att döma av hans text skall jag ha skrivit min blogg som ett led i markerandet att det egentligen är samma kyrka idag som på medeltiden. Jag söker uppenbarligen beröva katolikerna deras historia genom att retroaktivt ansluta de medeltida ärkebiskoparna till Svenska kyrkan.

En sådan tolkning av min text påminner om hur en viss potentat i de nedre regionerna sägs läsa Bibeln. Jag är professor i historia och vet naturligtvis att Svenska kyrkan är följden av 1500-talets reformation. Men det är inte det min text handlar om. Den handlar om de första ärkebiskoparna överhuvudtaget i Sverige. Inget annat. Eller menar Geister på allvar att jag skulle ha osynliggjort de katolska ärkebiskoparna, att jag skulle ha låtsats som om de inte existerat och istället gått direkt till våra första protestantiska ärkebiskopar? I så fall hade jag gjort mig skyldig till historieförfalskning.

Jag vet inte vilket syfte Geister har med sitt angrepp. En möjlighet är att han har varit slarvig. För detta talar att han inte ens stavar rätt till mitt namn. En annan möjlighet är att han medvetet feltolkar min text eftersom han behöver ammunition för att driva en tes gentemot Svenska kyrkan – dvs. att han låter ändamålet helga medlen. Vilket alternativ som är det korrekta kan endast Geister svara på.

Dick Harrison 2013-10-29

https://signum.se/hur-gammal-ar-svenska-kyrkan/

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I samband med att Svenska kyrkan nyligen fick en kvinnlig ärkebiskop fick jag en fråga till min blogg i Svenska Dagbladet. Frågan gällde hur länge det har funnits ärkebiskopar i Sverige. Jag svarade som sant är, att vi har haft ärkebiskopar sedan 1100-talet. Om man räknar med nuvarande Sverige är svaret att Lund blev ärkesäte åren 1103–1104. Om man räknar med det dåvarande kungariket Sverige är svaret att (Gamla) Uppsala blev ärkesäte 1164. Sentida företeelser, som reformationen, berördes varken av frågan eller av svaret.

Döm om min förvåning när jag finner att Philip Geister i Signum går till kraftigt angrepp mot undertecknad. Att döma av hans text skall jag ha skrivit min blogg som ett led i markerandet att det egentligen är samma kyrka idag som på medeltiden. Jag söker uppenbarligen beröva katolikerna deras historia genom att retroaktivt ansluta de medeltida ärkebiskoparna till Svenska kyrkan.

En sådan tolkning av min text påminner om hur en viss potentat i de nedre regionerna sägs läsa Bibeln. Jag är professor i historia och vet naturligtvis att Svenska kyrkan är följden av 1500-talets reformation. Men det är inte det min text handlar om. Den handlar om de första ärkebiskoparna överhuvudtaget i Sverige. Inget annat. Eller menar Geister på allvar att jag skulle ha osynliggjort de katolska ärkebiskoparna, att jag skulle ha låtsats som om de inte existerat och istället gått direkt till våra första protestantiska ärkebiskopar? I så fall hade jag gjort mig skyldig till historieförfalskning.

Jag vet inte vilket syfte Geister har med sitt angrepp. En möjlighet är att han har varit slarvig. För detta talar att han inte ens stavar rätt till mitt namn. En annan möjlighet är att han medvetet feltolkar min text eftersom han behöver ammunition för att driva en tes gentemot Svenska kyrkan – dvs. att han låter ändamålet helga medlen. Vilket alternativ som är det korrekta kan endast Geister svara på.

Dick Harrison 2013-10-29

https://signum.se/hur-gammal-ar-svenska-kyrkan/