Dominikanerna vädjar till världens ledare om snar aktion i Irak

Dominikanordens generalmästare, pater Bruno Cadoré O.P., har sänt följande vädjan till världens ledare och Förenta Nationerna.

 

Excellenser,
ingen av oss kan förbli opåverkade inför vad som för närvarande händer i Irak. Det vi ser ropar efter solidaritet och en samlad respons för att stoppa denna extrema kränkning av mänskliga rättigheter mot försvarslösa minoriteter, som berövats grundläggande mänsklig värdighet. Det är ett brott mot internationell humanitär lag, ett brott mot mänskligheten.

Våra egna ordensbröder och ordenssystrar finns bland dem som kontinuerligt håller oss underrättade om deras skrämmande öde. Förövarna utgör ett hot inte bara mot folken i Irak och grannländerna, utan även mot oss alla, då de representerar ett inrotat tänkesätt och livssyn som, om de har framgång, kan locka till sig flera anhängare och hota vilken stat som helst. Konflikten ser kanske ut att handla om religion, men har i själva verket inget med religion att göra, ty Gud är livets och inte dödens Gud.

Vi har förmånen att ha ett forum som Förenta Nationerna, vars förpliktelse är att bygga en harmonisk och fredlig värld. Många människor i utsatta situationer har emellertid blivit cyniska inför dess verksamhet när deras rop på hjälp klingar för döva öron. Den nuvarande krisen kan öppna en möjlighet att bryta med den mentalitet som endast fokuserar på ’våra egna nationella intressen’ och i stället inrikta sig på att bevara livet och den mänskliga värdigheten hos varje enskild individ oavsett ras, etnisk tillhörighet, religion eller annan identitet.

Vi berömmer insatserna som görs av de länder som svarat upp mot säkerheten och de humanitära behoven hos de människor som flyr från Irak. Dessa insatser räcker emellertid inte för att säkerställa deras överlevnad. När en stat saknar de resurser som erfordras för att få kontroll över dem som utövar det brutala våld, som världen anser måste stoppas (som fallet är just nu i Irak), då måste den internationella församlingen ha en förpliktelse att ingripa och ta ifrån förövarna deras möjligheter att utöva våld.

I ljuset av detta vädjar vi till er och alla medlemsstater i Förenta Nationerna:

– Att ingripa i krisen i Irak redan idag, genom att omgående sända iväg specialutbildade militära enheter från så många länder som möjligt, med kapacitet att stoppa den etniska och sekteristiska rensning som nu pågår, säkerställa att flyktingarna kan återvända till sina hem och ställa förövarna inför rätta.

– Att stoppa leveranser av vapen till förövarna och utfärda sanktioner mot dem som fortsätter förse dem med vapen.

– Att omedelbart ingripa för att förhindra att den humanitära krisen förvärras.

– Att skydda de förföljda medlemmarna i minoritetsgrupper, i enlighet med internationell lag, och omedelbart medge dem asyl.

– Att omedelbart skapa möjligheter till en dialog och fredssamtal i vilken alla grupper i samhället får komma till tals.

Vi hoppas och ber att ni och era regeringar svarar upp mot denna angelägna vädjan.

P. Bruno Cadoré O.P.
Generalmästare för Dominikanorden
14 augusti 2014

Originaltexten finns på denna länk här