Tagged 'Förenta Nationerna'

Vatikanens diplomati under 2018

Vatikanen offentliggjorde under måndagen med anledning av påven Franciskus nyårstal till den diplomatiska kåren en redovisning av de aktuella statliga fördragen under 2018. Heliga stolen upprätthåller enligt pressmeddelandet för närvarande diplomatiska förbindelser med 183 stater. Till dessa kommer EU och…