Vatikanens diplomati under 2018

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen offentliggjorde under måndagen med anledning av påven Franciskus nyårstal till den diplomatiska kåren en redovisning av de aktuella statliga fördragen under 2018. Heliga stolen upprätthåller enligt pressmeddelandet för närvarande diplomatiska förbindelser med 183 stater. Till dessa kommer EU och den suveräna Malteserorden. 87 stater liksom även EU och Malteserorden låter sina ambassadörer bo vid Heliga stolen i Rom. Dessutom har Arabförbundet, den internationella organisationen för migration och FN:s högkommissariat för flyktingar UNHCR egna representanter i Vatikanen.

Som diplomatiska nyheter under 2018 nämner Vatikanens statssekretariat ett avtal med det lilla landet San Marino om religionsundervisning i offentliga skolor, ratificering av ett ramavtal om kyrkans rättsliga status i Benin och ett preliminärt avtal med Folkrepubliken Kina om biskopsutnämningar. Andra aktiviteter rör en UNESCO-konvention om utbildningskvalifikationer inom Asien och Stilla havsområdet samt en delöverenskommelse med Europarådet om kulturvägar i Europa. I slutet av året gick Vatikanen med i det gemensamma eurobetalningsområdet SEPA (Single Euro Payments Area).

Grundläggande för Heliga stolens diplomatiska aktiviteter är dess status som icke-statligt folkrättsligt subjekt. Som sådant skiljer det sig från den katolska kyrkan och Vatikanstaten. Vid Förenta nationerna företräds Heliga stolen av en ständig observatör, som sedan 2014 är den filippinske ärkebiskopen Bernardito Auza. Han har också yttranderätt i FN:s generalförsamling.

Kathpress 2019-01-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen offentliggjorde under måndagen med anledning av påven Franciskus nyårstal till den diplomatiska kåren en redovisning av de aktuella statliga fördragen under 2018. Heliga stolen upprätthåller enligt pressmeddelandet för närvarande diplomatiska förbindelser med 183 stater. Till dessa kommer EU och den suveräna Malteserorden. 87 stater liksom även EU och Malteserorden låter sina ambassadörer bo vid Heliga stolen i Rom. Dessutom har Arabförbundet, den internationella organisationen för migration och FN:s högkommissariat för flyktingar UNHCR egna representanter i Vatikanen.

Som diplomatiska nyheter under 2018 nämner Vatikanens statssekretariat ett avtal med det lilla landet San Marino om religionsundervisning i offentliga skolor, ratificering av ett ramavtal om kyrkans rättsliga status i Benin och ett preliminärt avtal med Folkrepubliken Kina om biskopsutnämningar. Andra aktiviteter rör en UNESCO-konvention om utbildningskvalifikationer inom Asien och Stilla havsområdet samt en delöverenskommelse med Europarådet om kulturvägar i Europa. I slutet av året gick Vatikanen med i det gemensamma eurobetalningsområdet SEPA (Single Euro Payments Area).

Grundläggande för Heliga stolens diplomatiska aktiviteter är dess status som icke-statligt folkrättsligt subjekt. Som sådant skiljer det sig från den katolska kyrkan och Vatikanstaten. Vid Förenta nationerna företräds Heliga stolen av en ständig observatör, som sedan 2014 är den filippinske ärkebiskopen Bernardito Auza. Han har också yttranderätt i FN:s generalförsamling.

Kathpress 2019-01-07