Egypten reagerar mot påvens uttalanden

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Egypten har plötsligt beslutat att kalla hem sin ambassadör vid den Heliga stolen, Lamia Aly Hamada Mekhemar, till Kairo för konsultationer. Enligt Hossam Zaki, talesperson på utrikesministeriet i Kairo, är anledningen påvens uttalanden efter attentatet mot en koptisk kyrka i Alexandria på nyårsaftonen, då ett 20-tal personer dödades. Påvens uttalanden beskrevs av Zaki som ”en oacceptabel inblandning i landets interna angelägenheter”.

I ett kort uttalande bekräftar Vatikanen att den egyptiska ambassadören i går kväll, tisdag den 11 januari, träffade Vatikanens utrikesminister ärkebiskop Dominique Mamberti, för att meddela honom att hon kallats hem för konsultationer på grund av påvens uttalanden om de kristnas situation i Mellanöstern. Ärkebiskop Mamberti uppges ha understrukit att (den egyptiska) regeringen behöver göra vad man kan för att undvika en eskalation av det religiöst motiverade våldet.

Påven Benedictus XVI har vid flera tillfällen i tydliga ordalag fördömt terrorattacken mot kyrkan i Alexandria och krävt att den egyptiska regeringen ska stärka skyddet för landets kristna minoritet mot islamistiskt våld. Senast i sitt tal till den diplomatiska kåren nu i måndags återkom han till ämnet och uppfordrade den egyptiska regeringen att vidta kraftåtgärder för att stävja det islamistiska våldet. Påvens uttalanden har dock väckt kritik på olika håll i den muslimska världen, där man menar att påven också borde framhålla att det islamistiska våldet inte bara drabbar kristna utan också muslimska medborgare. Om detta glöms bort i sammanhanget kan påvens uttalanden bidra till en ökad polarisering mellan kristna och muslimer, menar man.

Så här sade påven i sitt tal i måndags:

”När vi blickar mot Mellanöstern har vi blivit djupt bedrövade över attentaten som har drabbat de kristna i Irak med död, lidanden och förtvivlan. Det har till och med fått dem att lämna sitt eget land, där deras förfäder har bott sedan århundraden tillbaka. Jag upprepar min oroliga vädjan till landets ledare och till de muslimska ledarna att de ska bidra till att de kristna medborgarna ska kunna leva i fred och fortsätta att spela sin roll som fullvärdiga medborgare i landet, vilket de är. Också i Egypten, i Alexandria, har terrorismen brutalt slagit till mot de troende som var samlade till gudstjänst i en kyrka. Serien av sådana attentat visar hur nödvändigt det är att regeringarna i denna del av världen, trots svårigheter och hot, vidtar verksamma åtgärder för att skydda de religiösa minoriteterna. Ska det vara nödvändigt att säga det en gång till? De kristna i Mellanöstern är fullvärdiga medborgare i sina länder. De är lojala gentemot sina hemländer och gentemot sina medborgerliga plikter. Det är en självklarhet att de också har sina medborgerliga rättigheter, såsom religions- och samvetsfrihet, frihet inom utbildningsväsendet och frihet att använda sig av media och andra sociala kommunikationsmedel.”

Hela påvens tal finns här.

Ytterligare uppdateringar finns härhärhär och här.

Ulf Jonsson 2011-01-12

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Egypten har plötsligt beslutat att kalla hem sin ambassadör vid den Heliga stolen, Lamia Aly Hamada Mekhemar, till Kairo för konsultationer. Enligt Hossam Zaki, talesperson på utrikesministeriet i Kairo, är anledningen påvens uttalanden efter attentatet mot en koptisk kyrka i Alexandria på nyårsaftonen, då ett 20-tal personer dödades. Påvens uttalanden beskrevs av Zaki som ”en oacceptabel inblandning i landets interna angelägenheter”.

I ett kort uttalande bekräftar Vatikanen att den egyptiska ambassadören i går kväll, tisdag den 11 januari, träffade Vatikanens utrikesminister ärkebiskop Dominique Mamberti, för att meddela honom att hon kallats hem för konsultationer på grund av påvens uttalanden om de kristnas situation i Mellanöstern. Ärkebiskop Mamberti uppges ha understrukit att (den egyptiska) regeringen behöver göra vad man kan för att undvika en eskalation av det religiöst motiverade våldet.

Påven Benedictus XVI har vid flera tillfällen i tydliga ordalag fördömt terrorattacken mot kyrkan i Alexandria och krävt att den egyptiska regeringen ska stärka skyddet för landets kristna minoritet mot islamistiskt våld. Senast i sitt tal till den diplomatiska kåren nu i måndags återkom han till ämnet och uppfordrade den egyptiska regeringen att vidta kraftåtgärder för att stävja det islamistiska våldet. Påvens uttalanden har dock väckt kritik på olika håll i den muslimska världen, där man menar att påven också borde framhålla att det islamistiska våldet inte bara drabbar kristna utan också muslimska medborgare. Om detta glöms bort i sammanhanget kan påvens uttalanden bidra till en ökad polarisering mellan kristna och muslimer, menar man.

Så här sade påven i sitt tal i måndags:

”När vi blickar mot Mellanöstern har vi blivit djupt bedrövade över attentaten som har drabbat de kristna i Irak med död, lidanden och förtvivlan. Det har till och med fått dem att lämna sitt eget land, där deras förfäder har bott sedan århundraden tillbaka. Jag upprepar min oroliga vädjan till landets ledare och till de muslimska ledarna att de ska bidra till att de kristna medborgarna ska kunna leva i fred och fortsätta att spela sin roll som fullvärdiga medborgare i landet, vilket de är. Också i Egypten, i Alexandria, har terrorismen brutalt slagit till mot de troende som var samlade till gudstjänst i en kyrka. Serien av sådana attentat visar hur nödvändigt det är att regeringarna i denna del av världen, trots svårigheter och hot, vidtar verksamma åtgärder för att skydda de religiösa minoriteterna. Ska det vara nödvändigt att säga det en gång till? De kristna i Mellanöstern är fullvärdiga medborgare i sina länder. De är lojala gentemot sina hemländer och gentemot sina medborgerliga plikter. Det är en självklarhet att de också har sina medborgerliga rättigheter, såsom religions- och samvetsfrihet, frihet inom utbildningsväsendet och frihet att använda sig av media och andra sociala kommunikationsmedel.”

Hela påvens tal finns här.

Ytterligare uppdateringar finns härhärhär och här.

Ulf Jonsson 2011-01-12