Johannes Paulus II saligförklaras 1 maj

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Idag, fredag, offentliggjorde Vatikanen att den förre påven, Johannes Paulus II, som avled den 2 april 2005, kommer att saligförklaras söndagen den 1 maj. Idag på förmiddagen skrev den nuvarande påven Benedictus XVI under det sista dokumentet som krävdes för att saken skulle vara klar. Det rör sig om den kortaste saligförklaringsprocessen i modern tid.

I det av påven idag undertecknade dokumentet bekräftas att den franska ordenssystern Marie Simon-Pierre blivit botad på ett medicinskt oförklarligt sätt efter att hon bett Johannes Paulus II om förbön. Hon led av parkinsons sjukdom, men blev plötsligt frisk natten mellan den 2 och 3 juni 2005, efter att ha vänt sig till den förre påven med anhållan om hans förbön. Efter grundliga medicinska undersökningar har man inte kunnat finna några naturliga medicinska orsaker till hennes plötsliga tillfrisknande.

Det är den nuvarande påven som själv kommer att leda saligförklaringscermonin på Petersplatsen i Vatikanen den 1 maj. I och med saligförklaringen kommer kvarlevorna av Johannes Paulus II att flyttas från sin nuvarande plats i Peterskyrkans krypta upp i själva Peterskyrkan, i den helige Sebastians kapell, dock utan att själva kistan med påvens kvarlevor öppnas.

Ytterligare åtta andra personer har idag av påven förklarats värdiga att bli saligförklarade, bland andra grundaren av Salvatorianerorden, Johann Baptist Jordan (1848-1918).

Kathpress 201101-14

Läs mer om Johannes Paulus II här här och här.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Idag, fredag, offentliggjorde Vatikanen att den förre påven, Johannes Paulus II, som avled den 2 april 2005, kommer att saligförklaras söndagen den 1 maj. Idag på förmiddagen skrev den nuvarande påven Benedictus XVI under det sista dokumentet som krävdes för att saken skulle vara klar. Det rör sig om den kortaste saligförklaringsprocessen i modern tid.

I det av påven idag undertecknade dokumentet bekräftas att den franska ordenssystern Marie Simon-Pierre blivit botad på ett medicinskt oförklarligt sätt efter att hon bett Johannes Paulus II om förbön. Hon led av parkinsons sjukdom, men blev plötsligt frisk natten mellan den 2 och 3 juni 2005, efter att ha vänt sig till den förre påven med anhållan om hans förbön. Efter grundliga medicinska undersökningar har man inte kunnat finna några naturliga medicinska orsaker till hennes plötsliga tillfrisknande.

Det är den nuvarande påven som själv kommer att leda saligförklaringscermonin på Petersplatsen i Vatikanen den 1 maj. I och med saligförklaringen kommer kvarlevorna av Johannes Paulus II att flyttas från sin nuvarande plats i Peterskyrkans krypta upp i själva Peterskyrkan, i den helige Sebastians kapell, dock utan att själva kistan med påvens kvarlevor öppnas.

Ytterligare åtta andra personer har idag av påven förklarats värdiga att bli saligförklarade, bland andra grundaren av Salvatorianerorden, Johann Baptist Jordan (1848-1918).

Kathpress 201101-14

Läs mer om Johannes Paulus II här här och här.