En miljon underskrifter för One of Us

Medborgarinitiativet inom EU, One of Us, har redan samlat in mer än en miljon underskrifter. Det meddelade de ansvariga under torsdagen. Medborgarinitiativet kräver att inga EU-medel ska gå till projekt eller initiativ där mänskliga embryon förstörs; detta gäller exempelvis embryonal stamcellsforskning, kloning av människor och utvecklingsprojekt som uttryckligen inbegriper abort som medel vid familjeplanering.

Genom Lissabonfördraget blev det för första gången möjligt för medborgare att ta initiativ på EU-nivå. För att EU-kommissionen och EU-parlamentet ska tvingas behandla ärendet krävs minst en miljon underskrifter inom hela EU. Dessutom måste initiativet uppnå ett visst minimiantal röster i sju länder; för Österrikes del ligger antalet på 14 500 röster, för Tyskland på cirka 75 000. Elva länder har för närvarande uppnått denna gräns: Österrike, Tyskland, Polen, Italien, Ungern, Slovakien, Litauen, Nederländerna, Spanien, Frankrike och Rumänien. I Österrike har hittills mer än 30 000 underskrifter samlats in [i Sverige pågår en insamling via Respekt, övers. anm.]

Den i Österrike ansvarige för One of Us, Gudrun Kugler, betonade på torsdagen för Kathpress att det preliminära resultatet bör sporra till en intensifiering av insamlandet. ”Vi har trots många hinder uppnått en milsten för hela Europa. Nu blir nästa mål att få 1,2 miljoner röster, för att kunna utjämna de alltid förekommande ogiltiga rösterna”, menade hon.

Söndagen den 22 september kommer initiativet att återigen uppmärksammas, i synnerhet i samband med gudstjänsterna. Kugler betonade att initiativet är konfessionsövergripande från katolskt, evangeliskt och ortodoxt håll.

Den mest framträdande understödjaren av initiativet är påven Franciskus, som i ett tal i somras direkt hänvisade till detta. Österrikes katolska biskopar uppmanade i juni, efter sitt sommarmöte, till ett undertecknande.

Initiativet One of Us kan undertecknas fram till den 1 november.

Ytterligare information: www.oneofus.eu

Kathpress 2013-09-13

https://www.respektlivet.nu/dolda_sidor/medborgarainitiativ_mot_forstorelse_av_manskliga_embryon_inom_eu