En tredjedel katoliker i USA:s nya kongress

USA:s 116:e kongress, som valdes i mellanårsvalen i november, samlades till sin första session i torsdags. Nära 100 lagstiftare är nya och lite mer än en tredjedel av alla ledamöter är katoliker.

Sammantaget är 163 katoliker medlemmar av antingen senaten eller representanthuset vilket är en minskning med fem jämfört med den 115:e kongressen men fortfarande drygt 30 procent av samtliga parlamentariker. 86 av katolikerna är demokrater och 55 republikaner, vilket är en förändring från föregående kongress då katolikerna var mer jämt fördelade mellan partierna.

En av de katolska nykomlingarna är den republikanske representanthusledamoten Pete Stauber från Minnesota. Stauber är en före detta professionell hockeyspelare och polisofficer och hans kampanj fokuserade på ett tydligt prolife-budskap.

Alexandra Ocasio-Cortez.

En annan uppmärksammad nyvald katolik i representanthuset är demokraten Alexandra Ocasio-Cortez från Bronx och Queens i New York och som med sina 29 år är den yngsta kvinna som hittills invalts i kongressen. Hon blev internationellt känd när hon överraskande slog ut den sittande ledamoten i demokraternas primärval och har offentligt talat om hur hennes katolska tro har inspirerat henne i frågor om bland annat en kriminalvårdsreform.

Katolsk utbildning har också spelat en roll för den nya kongressens utseende. Enligt sammanslutningen för Jesuitordens högskolor och universitet i USA har en av tio kongressledamöter examen från någon jesuitinstitution, med Georgetown, Boston College och Fordham som de mest populära.

Ilhan Omar.

Den 116:e kongressen är också en av de mest religiöst pluralistiska i USA:s historia med de första två muslimska kvinnor som valts till ledamöter av representanthuset, som redan har ändrat sina ordningsregler så att den demokratiska ledamoten Ilhan Omar från Minnesota kan bära sin slöja (hijab) i kammaren.

Catholic News Agency, 2019-01-03

Källa: här