Encyklika om ekologi på gång

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens talesperson, Federico Lombardi bekräftade i fredags att påven arbetar på en text om ”Människans ekologi”. Saken hade redan tidigare nämnts av Frankrikes president, François Hollande, i samband med dennes möte med påven.

Påven Franciskus arbetar med en text som behandlar skapelsen, miljön och problemet med slöseri. ”Utgångspunkten är att den ska resultera i en encyklika”, enligt Lombardi. Hittills handlar det dock mest om ett nyligen påbörjat projekt. Hur länge Franciskus kommer att hålla på att skriva och när det kan bli aktuellt med ett offentliggörande låter sig för tillfället inte sägas. I grund och botten kan man fastställa att hans avsikt är att framhäva betydelsen av en ”Människans ekologi”, säger Vatikanens talesperson.

Efter publiceringen av Evangelii gaudium (Evangeliets glädje) i november förra året kommer den planerade encyklikan att bli påvens andra sedan hans ämbetstillträde i mars 2013. Den i juni publicerade läroskrivelsen om tron, Lumen fidei (Trons ljus) härrörde till stor del från företrädaren Benedictus XVI.

Att påven Franciskus planerar en encyklika med temat ekologi, ”köp-slit-och-slängsamhället”, slöseriet med naturens resurser, miljöskydd och skydd för livet, har också bekräftats av argentinska vänner till honom. Temat ”Människans ekologi” berörde redan påven Benedictus XVI i sitt tal inför den tyska Förbundsdagen 2011. Kyrkan måste göra en insats för bevarandet av skapelseordningen och människans natur.

Kathpress 2014-01-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens talesperson, Federico Lombardi bekräftade i fredags att påven arbetar på en text om ”Människans ekologi”. Saken hade redan tidigare nämnts av Frankrikes president, François Hollande, i samband med dennes möte med påven.

Påven Franciskus arbetar med en text som behandlar skapelsen, miljön och problemet med slöseri. ”Utgångspunkten är att den ska resultera i en encyklika”, enligt Lombardi. Hittills handlar det dock mest om ett nyligen påbörjat projekt. Hur länge Franciskus kommer att hålla på att skriva och när det kan bli aktuellt med ett offentliggörande låter sig för tillfället inte sägas. I grund och botten kan man fastställa att hans avsikt är att framhäva betydelsen av en ”Människans ekologi”, säger Vatikanens talesperson.

Efter publiceringen av Evangelii gaudium (Evangeliets glädje) i november förra året kommer den planerade encyklikan att bli påvens andra sedan hans ämbetstillträde i mars 2013. Den i juni publicerade läroskrivelsen om tron, Lumen fidei (Trons ljus) härrörde till stor del från företrädaren Benedictus XVI.

Att påven Franciskus planerar en encyklika med temat ekologi, ”köp-slit-och-slängsamhället”, slöseriet med naturens resurser, miljöskydd och skydd för livet, har också bekräftats av argentinska vänner till honom. Temat ”Människans ekologi” berörde redan påven Benedictus XVI i sitt tal inför den tyska Förbundsdagen 2011. Kyrkan måste göra en insats för bevarandet av skapelseordningen och människans natur.

Kathpress 2014-01-26