Ett nytt liv – meditativ undervisning för nydöpta och konvertiter

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Sr Veronica O.P., Ett nytt liv, Artos, 2018, 158 s.

RECENSION av YLVA GANSLANDT

Ett nytt liv är en ny bok skriven av Syster Veronica, dominikansyster och medlem i kommuniteten Den heliga Treenigheten på Berget, där hon lever sedan många år. I denna bok har hon samlat en del av de bönebrev som hon under åren skickat ut till den bönegemenskap som finns runt Berget. Innehållet i boken kretsar kring dopet och det nya gudomliga liv som den döpte får ta emot i samband med detta.

Boken är uppdelad i två delar, där första delen består av ett slags trosundervisning. Det handlar här om Anden – Anden som vi får ta emot i samband med dopet, Anden som verkar i oss och sätter oss i stånd att börja samarbeta med Gud så att vi kan växa i det gudomliga livet och Anden som ber i oss. Här ges en genomgång av Andens sju gåvor samt en meditation över Fader vår. Syster Veronicas undervisning är hela tiden väl förankrad i Skriften och har en meditativ karaktär, vilket gör att den bör läsas långsamt och gärna med Bibeln nära till hands. Här ges näring för både intellektet och hjärtat.

Bokens andra och kanske mest intressanta del är en introduktion till lectio divina. Här mediterar syster Veronica över olika bibeltexter som på något sätt speglar detta nya liv. Genom dessa korta meditationer visar hon hur Guds ord kan lysa upp och leda oss på den väg som varje kristen måste gå för att växa i sin tro. Den som är ny i tron kan lätt känna igen sin egen väg i dessa texter och på så vis hämta näring och stöd.

Tron och dopet är en gåva till oss människor, men den kan kosta. Att säga ja till detta nya liv måste få konsekvenser. Det kan handla om yttre konsekvenser, stora eller små, men det är framför allt de inre konsekvenserna som är intressanta och radikala. Stenhjärtat byts ut mot ett hjärta av kött. Jag blev själv vuxendöpt i katolska kyrkan vid 33-års ålder, och som relativt nydöpt är det lätt för mig att känna igen mig i den väg som syster Veronica beskriver. Hon har ägnat många år i Frankrike åt att undervisa katekumener och det är tydligt att hon är en bra vägledare för den som är ny i tron.

Jag vet vad det innebär att träda in i detta nya liv i ett av världens mest sekulära länder, ett land där katolska kyrkan dessutom är en minoritetskyrka och saknar de tydliga rötter som finns i andra länder. Utan vägledning är det lätt att fastna i saker som tar fokus från det enda som egentligen betyder något, relationen till Fadern, och som riskerar att kväva det hjärta som bara längtar efter att få förenas med Gud. Denna bok kan vara en bra hjälp för alla som är nya i kyrkan, konvertiter såväl som nydöpta.

En katolsk präst berättade nyligen för mig att han då och då brukar ta kontakt med pastorsexpeditionen till den svenskkyrkliga församling där han blivit barndöpt för att be om att få bli insläppt i kyrkan. Där brukar han sedan ägna en stund åt att titta ner i dopfunten, som ett sätt att samla sig och påminna sig själv om hur allt började, detta nya liv. Alla behöver vi med jämna mellanrum påminnas om vårt dop och vad livet i Kristus egentligen handlar om. Denna bok kan läsas av alla som förbereder sig för vuxendop eller konfirmation, men även av den som redan har blivit döpt, som en påminnelse, en dopfunt att titta ner i då och då för att hitta fokus och komma tillbaka till det enda som är väsentligt; vår längtan efter att få förenas med Fadern, en förening som endast är möjlig för att Han först längtat efter oss och därför gjort detta möjligt genom Jesus Kristus. Det är en bok att läsa, läsa om och meditera över, i tacksamhet för denna ofattbara gåva som vi alla fått ta emot.

Ylva Ganslandt, 2018-08-08
teologistuderande vid Newmaninstitutet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Sr Veronica O.P., Ett nytt liv, Artos, 2018, 158 s.

RECENSION av YLVA GANSLANDT

Ett nytt liv är en ny bok skriven av Syster Veronica, dominikansyster och medlem i kommuniteten Den heliga Treenigheten på Berget, där hon lever sedan många år. I denna bok har hon samlat en del av de bönebrev som hon under åren skickat ut till den bönegemenskap som finns runt Berget. Innehållet i boken kretsar kring dopet och det nya gudomliga liv som den döpte får ta emot i samband med detta.

Boken är uppdelad i två delar, där första delen består av ett slags trosundervisning. Det handlar här om Anden – Anden som vi får ta emot i samband med dopet, Anden som verkar i oss och sätter oss i stånd att börja samarbeta med Gud så att vi kan växa i det gudomliga livet och Anden som ber i oss. Här ges en genomgång av Andens sju gåvor samt en meditation över Fader vår. Syster Veronicas undervisning är hela tiden väl förankrad i Skriften och har en meditativ karaktär, vilket gör att den bör läsas långsamt och gärna med Bibeln nära till hands. Här ges näring för både intellektet och hjärtat.

Bokens andra och kanske mest intressanta del är en introduktion till lectio divina. Här mediterar syster Veronica över olika bibeltexter som på något sätt speglar detta nya liv. Genom dessa korta meditationer visar hon hur Guds ord kan lysa upp och leda oss på den väg som varje kristen måste gå för att växa i sin tro. Den som är ny i tron kan lätt känna igen sin egen väg i dessa texter och på så vis hämta näring och stöd.

Tron och dopet är en gåva till oss människor, men den kan kosta. Att säga ja till detta nya liv måste få konsekvenser. Det kan handla om yttre konsekvenser, stora eller små, men det är framför allt de inre konsekvenserna som är intressanta och radikala. Stenhjärtat byts ut mot ett hjärta av kött. Jag blev själv vuxendöpt i katolska kyrkan vid 33-års ålder, och som relativt nydöpt är det lätt för mig att känna igen mig i den väg som syster Veronica beskriver. Hon har ägnat många år i Frankrike åt att undervisa katekumener och det är tydligt att hon är en bra vägledare för den som är ny i tron.

Jag vet vad det innebär att träda in i detta nya liv i ett av världens mest sekulära länder, ett land där katolska kyrkan dessutom är en minoritetskyrka och saknar de tydliga rötter som finns i andra länder. Utan vägledning är det lätt att fastna i saker som tar fokus från det enda som egentligen betyder något, relationen till Fadern, och som riskerar att kväva det hjärta som bara längtar efter att få förenas med Gud. Denna bok kan vara en bra hjälp för alla som är nya i kyrkan, konvertiter såväl som nydöpta.

En katolsk präst berättade nyligen för mig att han då och då brukar ta kontakt med pastorsexpeditionen till den svenskkyrkliga församling där han blivit barndöpt för att be om att få bli insläppt i kyrkan. Där brukar han sedan ägna en stund åt att titta ner i dopfunten, som ett sätt att samla sig och påminna sig själv om hur allt började, detta nya liv. Alla behöver vi med jämna mellanrum påminnas om vårt dop och vad livet i Kristus egentligen handlar om. Denna bok kan läsas av alla som förbereder sig för vuxendop eller konfirmation, men även av den som redan har blivit döpt, som en påminnelse, en dopfunt att titta ner i då och då för att hitta fokus och komma tillbaka till det enda som är väsentligt; vår längtan efter att få förenas med Fadern, en förening som endast är möjlig för att Han först längtat efter oss och därför gjort detta möjligt genom Jesus Kristus. Det är en bok att läsa, läsa om och meditera över, i tacksamhet för denna ofattbara gåva som vi alla fått ta emot.

Ylva Ganslandt, 2018-08-08
teologistuderande vid Newmaninstitutet