Europadomstolen tar upp krucifixdom på nytt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg kommer åter att behandla frågan om det omstridda domstolsutslaget i krucifixmålet i den större kammaren. En grupp bestående av fem domare godkände att fallet överfördes till den större kammaren, som består av 17 domare. Detta meddelades på tisdagen i Strasbourg. Italien överklagade i slutet av januari i år förbudet mot krucifix i italienska klassrum.

Beslutet som de 17 domarna kommer fram till kan inte överklagas. När beslutet kommer är fortfarande öppet. Det sägs att förhandlingarna i vilket fall som helst kommer att ta flera månader i anspråk.

En av Europadomstolens kammare, bestående av sju domare, förbjöd i början av november 2009 krucifix i de italienska klassrummen. Domarna gav den klagande kvinna som förgäves hade vänt sig emot korsen i de offentliga skolorna rätt. Hennes klagan beviljades inte av Italiens högsta förvaltningsdomstol. Den beslutade år 2006 att kors är en symbol för italienska värden. Europadomstolens beslut utlöste stark kritik från framför allt Italien och den katolska kyrkan.

Europadomstolen säger att de 17 domarna visserligen kan döma i målet utan att på nytt muntligen höra parterna. Men muntliga förhandlingar har blivit allmän praxis vid domstolen. Domstolens president kan dessutom be intresserade parter att lämna in sina ställningstaganden i fallet till domstolen.

Vilka av den stora kammarens domare som ska ta sig an fallet kommer enligt domstolen att beslutas senare. Kammaren kan vilket fall som helst inte utse några av de domare som medverkade vid domen i första instans, vilket utesluter kammarens president, Françoise Tulkens från Belgien och den italienske domaren Vladimiro Zagrebelsky.

Italiens utrikesminister, Franco Frattini, välkomnade på tisdagen att krucifixprocessen återupptagits vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Han ser ”med tillfredsställelse” på att de många och detaljerade invändningarna från Italien har accepterats av domarna i Strasbourg.
Kathpress 2010-03-02

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg kommer åter att behandla frågan om det omstridda domstolsutslaget i krucifixmålet i den större kammaren. En grupp bestående av fem domare godkände att fallet överfördes till den större kammaren, som består av 17 domare. Detta meddelades på tisdagen i Strasbourg. Italien överklagade i slutet av januari i år förbudet mot krucifix i italienska klassrum.

Beslutet som de 17 domarna kommer fram till kan inte överklagas. När beslutet kommer är fortfarande öppet. Det sägs att förhandlingarna i vilket fall som helst kommer att ta flera månader i anspråk.

En av Europadomstolens kammare, bestående av sju domare, förbjöd i början av november 2009 krucifix i de italienska klassrummen. Domarna gav den klagande kvinna som förgäves hade vänt sig emot korsen i de offentliga skolorna rätt. Hennes klagan beviljades inte av Italiens högsta förvaltningsdomstol. Den beslutade år 2006 att kors är en symbol för italienska värden. Europadomstolens beslut utlöste stark kritik från framför allt Italien och den katolska kyrkan.

Europadomstolen säger att de 17 domarna visserligen kan döma i målet utan att på nytt muntligen höra parterna. Men muntliga förhandlingar har blivit allmän praxis vid domstolen. Domstolens president kan dessutom be intresserade parter att lämna in sina ställningstaganden i fallet till domstolen.

Vilka av den stora kammarens domare som ska ta sig an fallet kommer enligt domstolen att beslutas senare. Kammaren kan vilket fall som helst inte utse några av de domare som medverkade vid domen i första instans, vilket utesluter kammarens president, Françoise Tulkens från Belgien och den italienske domaren Vladimiro Zagrebelsky.

Italiens utrikesminister, Franco Frattini, välkomnade på tisdagen att krucifixprocessen återupptagits vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Han ser ”med tillfredsställelse” på att de många och detaljerade invändningarna från Italien har accepterats av domarna i Strasbourg.
Kathpress 2010-03-02