Evangelikala kristna tar över i Centralamerika

Den katolska kyrkan förlorar ytterligare mark i Centralamerika. Enligt en rapport från Spanska institutet för strategiska studier (IEEE) har andelen katoliker i Nicaragua sjunkit från 77 till 47 procent under perioden 1995–2013. En tydlig tillbakagång har också noterats i Honduras (från 76 till 57 procent), El Salvador (från 67 till 54 procent) och Guatemala (från 54 till 47 procent).

cia_map_of_central_americaDäremot har medlemstalen ökat i de evangelikala trossamfunden i Honduras (41 procent), Guatemala (40 procent), Nicaragua (37 procent) och El Salvador (31 procent). Bara i Costa Rica (21 procent) och Guatemala (19) sker inte denna utveckling hos de evangelikala.

Bland orsakerna till att människor lämnar den katolska kyrkan nämns
inflyttning till städerna samt interna motsättningar inom katolska kyrkans olika grupper. Dessutom finns de största medlemsrasen i länder med revolutionära rörelser. Studien visar även att det framförallt är kvinnor och personer från ursprungsbefolkningen, som söker sig till de evangelikala samfunden.

Observatörer förmodar, att den minskande andelen katoliker har förmått Vatikanen att låta Panama arrangera Världsungdomsdagen år 2019. Den nuvarande påven Franciskus, som är den förste latinamerikan på Petri stol, antas också kunna bromsa den katolska kyrkans tillbakagång i Centralamerika.

Kathpress 2016-09-12