Förföljelsen av kristna närmar sig ”folkmordsnivåer”

Förföljelsen av kristna runt om i världen börjar närma sig ”folkmordsnivåer”, hävdar en ny rapport till den brittiska regeringen. Rapporten är en del av en utredning som leds av den anglikanske biskopen Philip Mounstephen, och hävdar att kristenheten riskerar att helt ”raderas ut” från delar av Mellanöstern där människor systematiskt dödas eller tvingas att fly på grund av sin kristna tro.

Storbritanniens utrikesminister Jeremy Hunt, som tillsatt utredningen, menar att ”politisk korrekthet” rår för att regeringar runt om i världen inte agerar i frågan. I ett tal i Addis Abeba i Etiopien, där han kommenterade rapporten, sade Hunt att han tror att alla har varit ”sovande” men att terrorattackerna mot flera kyrkor med hundratals dödsoffer på Sri Lanka på Påskdagen, har ”väckt alla med en stor chock”.

Rapporten visar att medan olika religiösa grupper lider av olika slags förföljelser runt om i världen så är kristna den mest förföljda gruppen av alla. Biskop Mounstephen skriver att de empiriska beläggen visar ”inte bara på spridningen av anti-kristen förföljelse utan också att den blir allt svårare”. Biskopen drar slutsatsen att nivån och arten av förföljelserna nu i flera regioner ”kommer nära den internationella definition av folkmord som FN använder”. Kristendomen står inför risken att helt raderas ut i stora delar av Mellanöstern, där den samtidigt har sina äldsta rötter. I Irak till exempel har antalen kristna minskat från 1,5 miljoner år 2013 till mindre än 120 000 i år.

Utrikesminister Jeremy Hunt menade i sitt tal att politiker inte får vara rädda för att tala klartext i frågan. ”Jag tror att det finns en missriktad oro att det på något sätt skulle vara kolonialt att tala om en religion som förknippades med kolonimakterna snarare än de kulturer dit vi kom som kolonisatörer. Vad vi glömmer i denna atmosfär av politisk korrekthet är faktiskt att de kristna som förföljs samtidigt också utgör de mest fattiga människorna på hela jorden.”

Rapporten som nu har presenterats är en delrapport. Hela utredningen ska vara avslutad och presenteras i sommar.

Catholic Herald, 2019-05-03