Naturarvsförstörelse – urgamla träd i fara

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mellan Buangor och Ararat i Victoria, Australien, går en motorväg. På sträckan finns också ett område med mycket gamla träd, som av aboriginerna i Djab Wurrung anses vara en stig som lämnades av världens skaparvarelser under Drömtiden. Bland annat står där ett ”födelseträd” som under 800 år gett skydd och tröst åt födande kvinnor och därmed som födelseplats binder samman femtiosex aboriginska familjer i området.

Trädområdet ska i det närmaste jämnas med marken, för att bygga bort en farlig kurva på motorvägen mellan Buangor och Ararat. Beslutet fattades 2018, och även om konsultationer skett med andra intressenter blev aboriginska grupper inte uppmärksammade på hotet förrän sent i processen, när vägmaskinerna redan var på väg.

Myndigheterna har svarat på kritiken genom att ändra planerna något så att åtminstone ”två viktiga träd” ska räddas undan.

Debatten har blossat upp igen nyligen, som svar på världssorgen över branden i Notre-Dame; kritiker påpekar att det rör en lika gammal struktur, och lika religiöst signifikant för de troende, men lättare att bygga upp igen.

Det pågår processer kring flera för aboriginerna viktiga platser runtom i Australien, och de speglar motsvarande konflikter i Sápmi, i amerikanska reservat och i Amazonas.

Påven Franciskus har inför Amazonassynoden i oktober satt kyrkligt fokus på urbefolkningens situation och rättigheter, och uppmanar alla att visa särskild omsorg om urbefolkningen och inte minst vad de kan lära ut om integrerad och hållbar ekologi.

Red. 2019-05-01

Källor här och här och här

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mellan Buangor och Ararat i Victoria, Australien, går en motorväg. På sträckan finns också ett område med mycket gamla träd, som av aboriginerna i Djab Wurrung anses vara en stig som lämnades av världens skaparvarelser under Drömtiden. Bland annat står där ett ”födelseträd” som under 800 år gett skydd och tröst åt födande kvinnor och därmed som födelseplats binder samman femtiosex aboriginska familjer i området.

Trädområdet ska i det närmaste jämnas med marken, för att bygga bort en farlig kurva på motorvägen mellan Buangor och Ararat. Beslutet fattades 2018, och även om konsultationer skett med andra intressenter blev aboriginska grupper inte uppmärksammade på hotet förrän sent i processen, när vägmaskinerna redan var på väg.

Myndigheterna har svarat på kritiken genom att ändra planerna något så att åtminstone ”två viktiga träd” ska räddas undan.

Debatten har blossat upp igen nyligen, som svar på världssorgen över branden i Notre-Dame; kritiker påpekar att det rör en lika gammal struktur, och lika religiöst signifikant för de troende, men lättare att bygga upp igen.

Det pågår processer kring flera för aboriginerna viktiga platser runtom i Australien, och de speglar motsvarande konflikter i Sápmi, i amerikanska reservat och i Amazonas.

Påven Franciskus har inför Amazonassynoden i oktober satt kyrkligt fokus på urbefolkningens situation och rättigheter, och uppmanar alla att visa särskild omsorg om urbefolkningen och inte minst vad de kan lära ut om integrerad och hållbar ekologi.

Red. 2019-05-01

Källor här och här och här