Påven uppmanar till långsiktiga åtgärder för världshaven

Påven Franciskus uppmanar till ett långsiktigt handlande, som sträcker sig över flera generationer, när det gäller skyddet av världshaven. Ansträngningarna för att skydda skapelsen måste sätta dagens unga människors behov, men också framtida generationers, i centrum, skriver han i en hälsning, som förberetts i Vatikanen, till den internationella konferensen i Köpenhamn.

Franciskus kallar generationsövergripande solidaritet för en ”moralens nyckel” till svaret på de aktuella problemen. Han kräver stöd för kustinvånarna och för dem som arbetar på haven. Dessa drabbas i alltför stor utsträckning av klimatförändringarna och av utvecklingens orättvisa former. Det krävs en ny ”dialogens väg” mellan religioner, stater, vetenskap och samhällsgrupper.

Konferensen The Common Good and our Common Seas (Det gemensamma goda och våra gemensamma hav) organiseras av Justitia et Pax Danmark, Justice and Peace Europe, Vatikanens myndighet för utvecklingsfrågor, Global Catholic Climate Movement och den katolska sjömansmissionen Stella Maris. I mötet som äger rum fredag–söndag kommer kyrkliga företrädare, forskare, människorättsexperter och aktivister att delta.

Kathpress 2019-05-06