Första gången i historien: påven möter rysk-ortodoxe patriarken

På fredagen offentliggjorde Vatikanen att påven Franciskus på väg till Mexiko nästa vecka kommer att stanna på Kuba för att möta den rysk-ortodoxe patriarken Kirill. Det blir det första mötet någonsin mellan en påve och ledaren för den rysk-ortodoxa kyrkan sedan den stora schismen mellan katoliker och ortodoxa för nära 1 000 år sedan.

”Heliga stolen och Moskvas patriarkat har glädjen att meddela att, genom Guds nåd, Hans helighet påven Franciskus och Hans helighet patriarken Kirill av Moskva och hela Ryssland kommer att mötas den 12 februari”, förklarade en gemensam presskommuniké.

Patriark Kirill landar i Havanna som första anhalt på en officiell resa i Sydamerika 11–22 februari och påven Franciskus på väg till ett officiellt besök i Mexiko fram till 17 februari. Franciskus och Kirill kommer att hålla ett längre privat möte i president Raúl Castros svit på Havannas flygplats och därefter underteckna en gemensam deklaration.

I kommunikén på fredagen framhölls att mötet är en frukt av ”långa förberedelser” och kommer att bli ”det första av sitt slag i historien och markera ett betydande steg i relationerna mellan de båda kyrkorna”. Romerska påvar har flera gånger mött andra ortodoxa ledare men detta är första gången en påve möter den rysk-ortodoxe patriarken sedan östkyrkorna bröt med Rom i och med den så kallade Stora schismen år 1054. Både Heliga stolen och Moskvapatriarkatet uttryckte förhoppningen att mötet ”också kommer att vara ett hoppets tecken för alla människor av god vilja” och inbjöd alla kristna ”att be innerligt till Gud att välsigna detta möte så att det bär god frukt”.

Vid en presskonferens på fredagseftermiddagen sade Vatikanens talesperson, jesuitpater Federico Lombardi, att det privata mötet mellan de båda väntas vara ”några timmar” varefter de båda kommer att gå till ett angränsande rum för att signera den gemensamma deklarationen och utväxla gåvor. Sedan kommer påven och patriarken att hålla ett kort tal vardera för att uttrycka ”sina känslor inför detta vackra tillfälle”. Pater Lombardi framhöll vidare att detta inte kommer att förändra den ursprungliga tidsplanen för påvens besök i Mexiko. Han bekräftade att det historiska mötet ”inte är improviserat” utan faktiskt har förberetts ”under en lång tid… ett antal år”.

Catholic News Agency, 2016-02-05