jesuitpater Federico Lombardi

Filter

Datumintervall
På fredagen offentliggjorde Vatikanen att påven Franciskus på väg till Mexiko nästa vecka kommer att stanna på Kuba för att möta den rysk-ortodoxe patriarken Kirill. Det blir det första mötet...
Från och med måndag sammanträder det av påven Franciskus utsedda kardinalsrådet för att diskutera en reform av kurian. Då torde åter överläggningar om den framtida formen och det framtida arbetssättet...
Vatikanens talesperson, jesuitpater Federico Lombardi, bekräftar att inbjudan till Israels president Shimon Peres och den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, som påven Franciskus gav i samband med sitt besök i Heliga...
En holländsk präst i 70-årsåldern, jesuitpater Frans van der Lugt, har nyligen mördats i den syriska staden Homs. Han hade inte låtit sig evakueras och vägrade lämna Homs så länge...