Första kvinnoföreningen i Vatikanen grundad

För första gången sedan tillkomsten av Vatikanstaten finns där nu en kvinnoförening. Föreningen med namnet DVA (Donne in Vaticano, Kvinnor i Vatikanen) står enligt egen utsaga öppen för alla de 750 kvinnor som för närvarande är verksamma I Vatikanen. De utgör knappt 20 procent av påvens alla anställda. Syftet uppges vara att skapa ”ett vänskapligt solidaritetsnät för att främja den yrkesmässiga och personliga utvecklingen”, meddelade Vatikanens presstjänst i onsdags. Också kulturella, karitativ och andliga verksamheter är planerade.

Föreningen skall vara ”ett livstecken för kvinnor i Vatikanen och ett tecken på kyrkans gemensamma framåtskridande” sade den österrikiska journalisten vid Vatikanradion, Gudrun Sailer, som är en av grundarna. ”Vi anser att kvinnor är en värdefull tillgång på arbetsplatserna, på livets alla områden och i Vatikanens verksamhet”, heter det från föreningen. Den ser sig också som uppmuntrad av påvarnas läroämbete, som har visat på ”många anledningar till att uppskatta kvinnor”.

Kvinnoföreningen i Vatikanen går tillbaka på ett flerårigt initiativ av en grupp anställda kvinnor. Det officiella grundandet skedde redan 1 september 2016. Omkring 50 medlemmar är redan registrerade. Till ordförande valdes Tracey McClure från USA. Hon är verksam vid Vatikanens tidning Osservatore Romano.

Kathpress 2016-12-07