Syriska och irakiska ärkebiskopar förvägrades inresa i Storbritannien

Tre ärkebiskopar från Irak och Syrien har hindrats inresetillstånd i Storbritannien, trots att de har inbjudits av den syrisk-ortodoxa kyrkan i landet. Ärkebiskoparna Nicodemus Daoud Sharaf av Mosul, Timothius Mousa Shamani av St. Matteus kloster och Selwanos Boutros Alnemeh av Homs och Hama nekades alla i november inresa för att medverka vid invigningen av Storbritanniens första syrisk-ortodoxa katedral.

Vid invigningen av katedralen, helgad åt S:t Thomas, var Storbritanniens prins Charles hedersgäst. Han har länge kämpat för att uppmärksamma förföljelsen av kristna i Mellanöstern. En personlig hälsning från drottning Elizabeth lästes också upp vid ceremonin.

Avslagsbeslutet till ärkebiskoparnas visumansökan motiverades med att de inte kunde redovisa tillräckliga ekonomiska medel för att försörja sig under sin vistelse, och för att risken var stor för att de skulle ta tillfället i akt att hoppa av och stanna illegalt i Storbritannien.

freedom_of_religion_or_belief_30128108530Lord David Alton som är ledamot av det brittiska överhuset sade sig först ha varit mycket skeptisk till nyheten: ”När den syriansk-ortodoxe patriarken berättade att biskoparna hade förvägrats inresevisum var jag ganska skeptisk. Det skulle ju dra skam över vårt land. Dessa otroligt modiga biskopar kommer ju från ett område där kristna halshuggs, korsfästs, våldtas och antingen tvingas avsäga sig sin tro eller fly och lämna alla tillgångar till islamistiska terrorister. Det skulle ju ytterligare vara en förolämpning om Storbritannien skulle vägra tillträde för män som inte utgör något hot mot oss och vars samhällen har lidit så oerhört mycket – särskilt när vi fortfarande misslyckas med att ställa jihadister som har begått folkmord inför rätta.”

I en ledarartikel fördömde kvällstidningen Daily Express beslutet och skrev: ”Även om vi ser nödvändigheten av en effektiv gränskontroll kan det väl inte vara för mycket begärt av en pennputsande byråkrat på inrikesministeriet att inse att dessa kyrkomän utgjorde ett särskilt fall? […] Maria och Josef fick höra att det inte fanns plats för dem i härbärget. I synnerhet denna tid på året kunde vi må bra av att ta mer hänsyn till det kristna budskapet.”

Storbritanniens syrisk-ortodoxe ärkebiskop Athanasius Toma Dawod sade i en kommentar till Daily Express att de tre ärkebiskoparna är ”män som möter trängande pastorala behov när kristna områden som tidigare ockuperades av IS nu befrias. Vi kan inte förstå hur Storbritannien kan behandla kristna så här?”

Underhusledamoten Kirsten Oswald från Skotska nationalistpartiet SNP ställde motsvarande fråga till premiärminister Theresa May vid premiärministerns frågestund i parlamentet förra veckan. Oswald berättade att kyrkliga gäster från Hyderabad i Indien nyligen hade fått motsvarande avslag på sina visumansökningar två gånger att besöka Church of Scotland, av liknande skäl, och frågade premiärministern om regeringen verkligen menar att kyrkliga företrädare inte ska vara välkomna på besök i landet och vad det i så fall sänder för signaler till kristna hemma och utomlands. Premiärminister May svarade med att lova att inrikesministeriet ska se över frågan och regelverket.

Catholic Herald, 2016-12-05