Förstörelsen av monument i Palmyra en varning till Väst

Någon gång under sommaren 2015 tog IS kontroll över de uråldriga resterna av den antika staden Palmyra i Syrien. I juni sprängdes två historiska gravmonument [se inslag i svt här]. BBC rapporterade i går, 5 oktober, om sprängningar av två olika antika byggnader i Palmyra området. Dels Baalshamin-templet som förstördes i slutet av augusti, dels triumfbågen som förstördes för några dagar sedan [se rapport från BBC här]

För den kaldeiske ärkebiskopen i Aleppo, jesuitpater Antoine Audo, är IS-terroristernas sprängning av en 2000 år gammal romersk triumfbåge ”inte ett internt budskap till Syrien, utan en varning särskilt till USA och Europa, som ju vårdar sig mycket om arkeologiska lämningar”.

”Syftet med dessa handlingar”, tillade han, ”är att visa omvärlden IS styrka, våld och dominans i den arabiska världen. Det är en fråga om medial propaganda.” Enligt Maamoun Abdulkarim, ansvarig för vården av antika lämningar i Syrien, som bekräftade rapporterna i media, pulveriserades triumfbågen. Om IS kontroll av Palmyra fortsätter ”är staden dömd”, sade han vidare.

För UNESCO:s generaldirektör Irina Bokova utgör förstörelsen en ”krigsförbrytelse” och vädjade till det internationella samfundet att enas mot IS strävan ”att beröva det syriska folket dess kunskaper, dess identitet och historia”. IS erövrade stora områden i Syrien och Irak i maj månad och tog Palmyra från styrkor lojala mot president Bashar al-Assad.

Den senaste förstörelsen är ingen isolerad händelse. I augusti lade IS ut bilder på Internet som visade hur medlemmar placerade ut sprängladdningar runt Baal Shamin-templet, som man betecknar som ”hedniskt”. Förutom förstörelsen av arkeologiskt viktiga platser halshögg IS offentligt Khaled al-Assad, ansvarig för bevarandet av arkeologiska fynd, då han vägrade avslöja var han gömt undan artefakter som räddats.

Det senaste utslaget av IS propagandakrig kom bara få dagar efter det att Ryssland inlett flyganfall mot extremister och andra motståndare till Bashar al-Assad. Väst å sin sida har anklagat Moskva för att enbart slå till mot moderata motståndare till regimen och grannlandet Turkiet har betecknat attackerna som ”oacceptabla”. […]

I sitt uttalande för AsiaNews sade ärkebiskopen av Aleppo att landets tragiska situation bara förvärrats. ”Människor är utblottade, många är sjuka. Det finns inte pengar att köpa mat för och allt har blivit dyrt.” Under tiden fortsätter IS-terroristerna sin propaganda i syfte att visa hur mäktiga de är och att de har resurser att injaga fruktan. ”Och Väst”, fortsatte han, ”är i farozonen för dessa extremistgrupper.”

Upptrappningen av våld och terror försvårar ytterligare den redan bräckliga situationen för den kristna kommuniteten, vars utvandring tycks vara utan slut. ”Kyrkan strävar efter att hålla den kristna närvaron i Mellanöstern, särskilt i Syrien, vid liv. Den är ett tecken på pluralism och värdighet”, sade prelaten, ”men det verkar som om Väst inte bryr sig”. Han fortsatte: ”försvinnandet av de kristna skulle inte bara utgöra en förlust för östkyrkorna, utan även för islam självt. Utan deras närvaro skulle det bara finnas utrymme för våldsutövning, genom vilken en sida kan fortsätta sin förstörelse.

”Den syriska kyrkan”, sade Antoine Audo, ”försöker så långt det är möjligt ge familjer och unga människor en framtid genom utbildning, föda, hälsovård och psykologiskt stöd. Men utan fred och en politisk lösning kommer krig och våld bara att fortsätta. […]

Enligt siffror från FN befinner sig tio miljoner människor på flykt sedan mars 2011, då upproret mot Bashar al-Assad startade. Åtminstone 4 miljoner har tagit sin tillflykt till grannländerna Turkiet, Libanon, Jordanien och Irak – med 150 000 asylsökande i EU. De övriga befinner sig på flykt.

AsiaNews 2015-10-05