Storärkebiskop hävdar Ukrainas rätt till självständighet

Storärkebiskop Sviatoslav Shevchuk, den ukrainska grekisk-katolska kyrkans överhuvud, betonar att han alltid har uttalat sig för freden, för Ukrainas rätt till självständighet och mot den ”ryska aggressionen”. Denna uppfattning hos hans med Rom unierade kyrka i Ukrainakonflikten bekräftade Shevchuk, som just nu är en av deltagarna i biskopsonden i Vatikanen under tisdagen för Kathpress. Dessutom uttryckte han kritik mot den ukrainska ortodoxa kyrkan inom Moskvapatriarkatet, som inte klargjort sin uppfattning i Ukrainakonflikten.

Den ukrainska grekisk-katolska kyrkan har aldrig uppmanat till våld och krig, betonade storärkebiskopen. ”Vi har alltid fördömt aggression och vapenleveranser till illegala militära enheter. Som medlem i Ukrainska rådet för alla kyrkor och religiösa organisationer har vi krävt att vapnen ska tystna.” Samtidigt understöder kyrkan ”ukrainarnas rätt och plikt att försvara sitt fosterland mot utländsk invasion, i enlighet med den katolska kyrkans sociallära”.

Kyrkan erbjuder den militära själavårdaren assistans till de ukrainska soldater ”som är kallade att försvara en rättvis fred”. Kyrkan engagerar sig i det ukrainska samhället för ”den kristna patriotismen tanke”. Denna består inte i hat och intolerans mot främlingar utan ska uppfattas som en ”kristlig kärlek mot folket, nationen och landet och mot den ukrainska staten”, enligt Shevchuk.

”Rysk propaganda underblåser hat”

Det kyrkliga fredskravet riktar sig inte i första hand till Rysslands och Ukrainas presidenter utan till det ukrainska och ryska folket, underströk storärkebiskopen: ”Vi tror att den ryska propagandan underblåser en farlig, etnisk konflikt och hat, när de säger att den ukrainska nationen, språket och kulturen inte existerar och att en självständig, ukrainsk stat skulle vara en kroppsskada på en enad rysk nation. Vi får ofta höra: Ukraina är endast ett territorium, det är inget land och ingen stat.”

Shevchuk ger dessa svar på tal: ”Vi kan endast tala om en äkta fred och en väg till fredlig samexistens, om vi erkänner varandra som grannar, som har lika stor rätta existera.” Den ukrainska grekisk-katolska kyrkan bistår Ukrainas folk och arbetar för ”sitt eget folks rätt”, menar Shevchuk: ”Hon är sitt folks röst, som försöker ropa till påven – och genom honom till hela världen, i synnerhet när krig hotar ett försvarslöst folk.”

Den ukrainska ortodoxa kyrkan borde också ansluta sig till detta försvar av folket, menar Shevchuk. Men det är det svårt att se, när det gäller konflikten i östra Ukraina. ”Hon försöker att följa påvens och Heliga stolens exempel – för att ge ’utrymme för dialog’.”

Även om det är påvens privilegium som pontifex (brobyggare) att vara en opartisk medlare vid konflikter, så kan dock inte den lokala kyrkan, som utger sig för att vara en kyrka för folket, bortse från folkets nöd. Genom att undvika att ta ställning visar den ukrainska ortodoxa kyrkan inom Moskvapatriarkatet att lidandet hos hennes eget folk inte är hennes ensak och inte angår henne. Det kan inte heller många enkla människor, i synnerhet de troende inom den ukrainska ortodoxa kyrkan inom Moskvapatriarkatet förstå.

Synod i Rom

Storärkebiskop Shevchuk deltar för närvarande som företrädare för den ukrainska grekisk-katolska kyrkan i biskopssynoden i Rom. Liksom förra hösten vid den förberedande synoden deltar också i år den utrikesansvarige inom Moskvapatriarkatet, metropoliten Hilarion (Alfejev) som gäst vid synoden. Förra året blev det skandal när Hilarion i sitt hälsningsanförande till synodens deltagare häftigt kritiserade den grekisk-katolska kyrkan.

Kathpress 2015-10-06

Se också filmen (ca 20 minuter) Chaplains via denna länk här, producerad av den grekisk-katolska kyrkans informationsavdelning.