Syrien: ”Väst underblåser den väpnade kampen”

Den apostoliske vikarien i Aleppo, biskop Georges Abou Khazen, varnar för konsekvenserna av en avsättning av den syriske presidenten Bashar al Assad. ”Ett sådant steg, utan enighet mellan partierna och utan bildandet av en central koalitionsregering, skulle skapa ett maktvakuum och störta oss in i samma anarki som den i Libyen”, sade franciskanen på måndagen med anledning av en fråga från den tyska katolska nyhetsbyrån KNA. I stället är det nödvändigt med freds- och dialoginitiativ.

Kyrkan i Syrien ställer sig inte bakom Europas och USA:s Syrienpolitik, ”som genom understöd och beväpning av jihadister utgör en av orsakerna till destabiliseringen av landet”, enligt Abou Khazen. Därigenom tvingas partierna till väpnad kamp i stället för till dialog.

Som en ”omedelbar följd ” av denna politik befinner sig halva befolkningen på flykt och minoriteter, inklusive de kristna, blir förföljda och hemlösa, enligt biskopen. ”Det tidigare pluralistiska och närmast laicistiska [ungefär: sekulär åtskillnad mellan kyrka och stat, av franskans laïcité, övers. anm.] syriska samhället har blivit alltmera radikalt och fundamentalistiskt”, enligt Abou Khazen.

Kyrkoledaren uppmanade världsmakterna att göra slut på kriget och förplikta parterna till en dialog. En ny regering bestående av alla syriska partier måste genomföra reformer så att ett ”modernt, demokratiskt och pluralistiskt” Syrien kan ta form. Samtidigt varnade han för alltför mycket extern inblandning. ”Sista ordet tillhör det syriska folket och inte utländska makter”, enligt franciskanen.

Kathpress 2015-10-05