Framtiden för syriska studier – konferens på Sigtunastiftelsen

av FREDRIK HEIDING
”The Future of Syriac Studies and the Legacy of Sebastian P. Brock”. Så lyder titeln på en konferens som hålls på Sigtunastiftelsen den 12–15 juni 2018. Det är Sankt Ignatios andliga akademi med säte i Södertälje som anordnar denna internationella konferens och Signums medarbetare Gabriel Bar-Sawme är konferensens huvudorganisator och projektledare. Signum kommer i intervjuform att rapportera från denna konferens om framtiden för syrisk-kristna studier.

Innergården på Sigtunastiftelsen.

Huvudpersonen är syriologen Sebastian Brock, professor emeritus vid University of Oxford, som kommer att ta emot en utmärkelse från Sankt Ignatios andliga akademi ”för sin stora och värdefulla insats inom hela det syrisk-kristna fältet, samt för hans engagemang som mentor och handledare till otaliga forskare och studenter.” Två av hans böcker har översatts till svenska. Det upplysta ögat. Världen sedd genom den helige Efraim syriern, övers. av Daniel Braw, Artos, Skellefteå, 2010. Den helige Ande i den syriska doptraditionen, övers. av Gabriel Bar-Sawme, SOKU, Södertälje, 2015.

Det finns drygt 170 000 syrier i Sverige som är födda i Syrien, antalet syrier totalt med andra och tredje generationens migranter inräknade är betydligt högre. En del av dessa tillhör syrisk-katolska församlingar i Tensta i Stockholm och i Södertälje och på andra håll. En stor grupp tillhör syrisk-ortodoxa kyrkan. Flera syrisktalande kommer också från Irak och Turkiet.

Omkring 50 akademiker kommer att hålla föredrag i det innehållsrika programmet. De flesta behandlar ämnen inom syrisk tradition i strikt bemärkelse. Men det finns även föredrag som berör orientaler i allmänhet, till exempel: ”The Recent Synod of the Chaldean Church.” Bland föredragen märks också ett som vetter mot katolsk tradition: ”The Impact of Syriac Studies on Roman-Catholic Ecumenical Perspectives.”

Fredrik Heiding 2018-06-12