Sakramenten i syrisk tradition – intervju med Gabriel Bar-Sawme

av FREDRIK HEIDING i samtal med GABRIEL BAR-SAWME
Hur betraktade man mässan, eukaristins sakrament, inom syrisk tradition på 500-talet e.Kr.? Det är temat för ett av föredragen vid konferensen ”The Future of Syriac Studies and the Legacy of Sebastian P. Brock”, som hålls på Sigtunastiftelsen den 12–15 juni 2018.

Signum fick tillfälle att intervjua Gabriel Bar-Sawme om detta ämne som också är hans avhandlingsämne som doktorand vid Uppsala universitet.

Gabriel Bar-Sawme fick sin grundutbildning i teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala och är fast medarbetare i tidskriften Signum. Han är knuten till Sankt Ignatios andliga akademi med säte i Södertälje som anordnar den internationella konferens på Sigtunastiftelsen. Gabriel har översatt Den helige Ande i den syriska doptraditionen av Sebastian Brock (SOKU, Södertälje, 2015) och Korsets symbol hos de tidiga syriska kyrkofäderna av Patriark Ignatius Aphrem II (SOKU, Södertälje, 2015) till svenska.

Gabriel har studerat två kyrkofäders predikningar med fokus på sakramenten (mysterierna), i synnerhet eukaristin. Den ene är Jakob av Serugh (451–521 e.Kr.) som kallas ”den helige Andes flöjt” för sina poetiska texter. Han räknas som en av de viktigaste tidiga syriska teologerna efter Efraim Syriern. Den andre är Narsai av Nisibis (399–502 e.Kr.), också han en av de viktiga tidiga syriska teologerna.

Intervjun kan man se och lyssna till här nedan:

Fredrik Heiding 2018-06-13