Francisco Xavier och jesuiternas nya hemsida

I dag, lördagen den 3 december, firas en av de första jesuiternas himmelska födelsedag. Den helige Francisco Xavier (1506–1552), missionens skyddshelgon i den katolska kyrkan. Han kom från en adelsfamilj i Navarra, Spanien, och studerade och undervisade i filosofi och teologi vid universitetet i Paris 1525–36. Här mötte han två studenter med vilka han skulle komma att grunda Jesuitorden: Ignatius av Loyola och Pierre Favre. I Pilgrimens berättelse, Ignatius självbiografi, berättas hur de tre gjorde andliga övningar under studietiden i Paris: ”Under denna tid samtalade han [Ignatius] med magister Pierre Favre och med magister Francisco Xavier. Tack vare de andliga övningarna vann han dem sedan båda för tjänsten för Gud.”

Francisco Xavier var sedan verksam som missionär i Indien, Japan och på sydostasiatiska öar. Efter att ha förkunnat evangeliet, döpt omkring 25 000 personer, grundat församlingar, skrivit katekeser och vandrat outtröttligt till otillgängliga orter, avled Xavier den 3 december 1552 inte långt från den kinesiska kusten. Hans iver att döpa så många som möjligt byggde på föreställningen att frälsningen kunde nås endast inom kyrkans gemenskap. Man ska i det sammanhanget komma ihåg att det ändå fanns ett mått av ömsesidigt lärande mellan Francisco Xavier och dem han kom i kontakt med. I Japan exempelvis lärde han känna en man vid namn Paul, som gav Francisco följande tankeställare. I ett brev till Ignatius av Loyola av den 14 januari 1549 skriver Francisco: ”Jag skickar här det japanska alfabetet till dig. Japanernas sätt att skriva är mycket olikt vårt eget, för de börjar högst upp på sidan och går sedan ända ner till botten av sidan. När jag frågade japanen Paul varför de inte skriver som vi gör, svarade han: ”Men varför skriver inte ni på det sätt som vi gör? Ty, precis som huvudet på människan är högst upp och fötterna längst ner, så är det i sin ordning att människor går uppifrån och ner när de skriver”.”

Den mission som vi jesuiter, tillsammans med våra medarbetare, bedriver här i Sverige i dag har Francisco Xavier som förebild och förebedjare. På vår uppfräschade och uppdaterade hemsida www.jesuiterna.se finner du en överblick över våra verksamheter. De första jesuiterna var aktiva på många olika områden. Vi fortsätter den traditionen och är verksamma med alltifrån ignatianska reträtter, studentarbete, församlingsarbete, tidskriften Signum, högskolan Newmaninstitutet, till flyktingarbete och en del annat. Ignatiansk spiritualitet är en självklar dimension i alla dessa fält. I den ignatianska spiritualiteten förenas skenbara motsatser: hjärta och hjärna, individen och kyrkan, Gud och skapelsen (världen), inre frihet och engagemang, kontemplation och handling, inre och yttre, stillhet och tjänst, frihet och lydnad. På hemsidan kan du också läsa om medbrödernas väg till Jesu Sällskap.

Fredrik Heiding SJ

www.jesuiterna.se

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dag, lördagen den 3 december, firas en av de första jesuiternas himmelska födelsedag. Den helige Francisco Xavier (1506–1552), missionens skyddshelgon i den katolska kyrkan. Han kom från en adelsfamilj i Navarra, Spanien, och studerade och undervisade i filosofi och teologi vid universitetet i Paris 1525–36. Här mötte han två studenter med vilka han skulle komma att grunda Jesuitorden: Ignatius av Loyola och Pierre Favre. I Pilgrimens berättelse, Ignatius självbiografi, berättas hur de tre gjorde andliga övningar under studietiden i Paris: ”Under denna tid samtalade han [Ignatius] med magister Pierre Favre och med magister Francisco Xavier. Tack vare de andliga övningarna vann han dem sedan båda för tjänsten för Gud.”

Francisco Xavier var sedan verksam som missionär i Indien, Japan och på sydostasiatiska öar. Efter att ha förkunnat evangeliet, döpt omkring 25 000 personer, grundat församlingar, skrivit katekeser och vandrat outtröttligt till otillgängliga orter, avled Xavier den 3 december 1552 inte långt från den kinesiska kusten. Hans iver att döpa så många som möjligt byggde på föreställningen att frälsningen kunde nås endast inom kyrkans gemenskap. Man ska i det sammanhanget komma ihåg att det ändå fanns ett mått av ömsesidigt lärande mellan Francisco Xavier och dem han kom i kontakt med. I Japan exempelvis lärde han känna en man vid namn Paul, som gav Francisco följande tankeställare. I ett brev till Ignatius av Loyola av den 14 januari 1549 skriver Francisco: ”Jag skickar här det japanska alfabetet till dig. Japanernas sätt att skriva är mycket olikt vårt eget, för de börjar högst upp på sidan och går sedan ända ner till botten av sidan. När jag frågade japanen Paul varför de inte skriver som vi gör, svarade han: ”Men varför skriver inte ni på det sätt som vi gör? Ty, precis som huvudet på människan är högst upp och fötterna längst ner, så är det i sin ordning att människor går uppifrån och ner när de skriver”.”

Den mission som vi jesuiter, tillsammans med våra medarbetare, bedriver här i Sverige i dag har Francisco Xavier som förebild och förebedjare. På vår uppfräschade och uppdaterade hemsida www.jesuiterna.se finner du en överblick över våra verksamheter. De första jesuiterna var aktiva på många olika områden. Vi fortsätter den traditionen och är verksamma med alltifrån ignatianska reträtter, studentarbete, församlingsarbete, tidskriften Signum, högskolan Newmaninstitutet, till flyktingarbete och en del annat. Ignatiansk spiritualitet är en självklar dimension i alla dessa fält. I den ignatianska spiritualiteten förenas skenbara motsatser: hjärta och hjärna, individen och kyrkan, Gud och skapelsen (världen), inre frihet och engagemang, kontemplation och handling, inre och yttre, stillhet och tjänst, frihet och lydnad. På hemsidan kan du också läsa om medbrödernas väg till Jesu Sällskap.

Fredrik Heiding SJ

www.jesuiterna.se