Franciskus mötte pilgrimer från El Salvador

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett uttalande på måndagen den 15 oktober hälsade påven på fyra grupper individuellt, var för sig. För var och en av dem fann han en lärdom att ta till sig från den helige Oscar Romero, som kanoniserats dagen innan.

Påvens första hälsning riktades till ”bröderna i episkopatet”: biskoparna i El Salvador, den helige Oscar Romeros hemland. Han nämnde att denne ”visste att förkroppsliga bilden av den gode herden, som ger sitt liv för fåren”. Och nu, ännu mera än före kanoniseringen, kunde biskoparna i honom se ett exempel och en uppmuntran. ”Han var ett exempel på en som prioriterade dem som mer än andra behövde Guds barmhärtighet. Han uppmuntrade biskoparna att bära vittnesbörd om Kristi kärlek, samtidigt som de samverkade med varje medlem i kyrkan”. Det skulle hjälpa dem ”att förena enhet med den mångfald, som karakteriserar Guds heliga folk”

Påven hälsade också de många präster, ordensbröder och ordenssystrar som var där: ”ni som känt er kallade till förpliktelsen att leva i Kristi anda, inspirerade av vårt nya helgon…” Påven manade dem att ”oupphörligen verka för att hjälpa Gud förlåta alla dem som ångrar sig”.

Till pilgrimerna som kommit till Rom för att övervara kanoniseringen sade påven att ”den helige Oscar Romeros budskap riktar sig till alla utan undantag. Han sade att ”varje katolik skall vara beredd att bli martyr, för det innebär att bära vittnesbörd”.

Eftersom ”Gud åstundar att vara närvarande i våra liv kallar han oss att frambära budet om frihet för hela mänskligheten. Det är endast i honom vi kan bli fria, fria från synd, fria från ondska, fria från hatet i våra hjärtan, fria att älska Herren och välkomna honom och våra bröder och systrar; en äkta frihet att uppväcka hoppet om frälsning i varje hjärta”.

Påven medgav att detta inte var lätt och att det är därför vi behöver bön, i gemenskap med hela kyrkan ”och detta kan inte ske utan kyrkans ministerium”, som Oscar Romero sagt.

Till sist sände påven en hälsning till ”Guds heliga folk i El Salvador, som gläder sig över se en landsman hedras”. Han lovordade dem för deras religiösa liv, som de omsatt i praktiken i sitt samhällsliv och i familjen, trots att de ”stod inför hotet om krigets splittring”.

Påven avslutade sitt anförande genom att visa på minnet av den helige Oscar Romero ”som en möjlighet att sända ett budskap om fred och försoning till alla städer i Latinamerika”.

Francesca Merlo, Vatican News 2018-10-16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett uttalande på måndagen den 15 oktober hälsade påven på fyra grupper individuellt, var för sig. För var och en av dem fann han en lärdom att ta till sig från den helige Oscar Romero, som kanoniserats dagen innan.

Påvens första hälsning riktades till ”bröderna i episkopatet”: biskoparna i El Salvador, den helige Oscar Romeros hemland. Han nämnde att denne ”visste att förkroppsliga bilden av den gode herden, som ger sitt liv för fåren”. Och nu, ännu mera än före kanoniseringen, kunde biskoparna i honom se ett exempel och en uppmuntran. ”Han var ett exempel på en som prioriterade dem som mer än andra behövde Guds barmhärtighet. Han uppmuntrade biskoparna att bära vittnesbörd om Kristi kärlek, samtidigt som de samverkade med varje medlem i kyrkan”. Det skulle hjälpa dem ”att förena enhet med den mångfald, som karakteriserar Guds heliga folk”

Påven hälsade också de många präster, ordensbröder och ordenssystrar som var där: ”ni som känt er kallade till förpliktelsen att leva i Kristi anda, inspirerade av vårt nya helgon…” Påven manade dem att ”oupphörligen verka för att hjälpa Gud förlåta alla dem som ångrar sig”.

Till pilgrimerna som kommit till Rom för att övervara kanoniseringen sade påven att ”den helige Oscar Romeros budskap riktar sig till alla utan undantag. Han sade att ”varje katolik skall vara beredd att bli martyr, för det innebär att bära vittnesbörd”.

Eftersom ”Gud åstundar att vara närvarande i våra liv kallar han oss att frambära budet om frihet för hela mänskligheten. Det är endast i honom vi kan bli fria, fria från synd, fria från ondska, fria från hatet i våra hjärtan, fria att älska Herren och välkomna honom och våra bröder och systrar; en äkta frihet att uppväcka hoppet om frälsning i varje hjärta”.

Påven medgav att detta inte var lätt och att det är därför vi behöver bön, i gemenskap med hela kyrkan ”och detta kan inte ske utan kyrkans ministerium”, som Oscar Romero sagt.

Till sist sände påven en hälsning till ”Guds heliga folk i El Salvador, som gläder sig över se en landsman hedras”. Han lovordade dem för deras religiösa liv, som de omsatt i praktiken i sitt samhällsliv och i familjen, trots att de ”stod inför hotet om krigets splittring”.

Påven avslutade sitt anförande genom att visa på minnet av den helige Oscar Romero ”som en möjlighet att sända ett budskap om fred och försoning till alla städer i Latinamerika”.

Francesca Merlo, Vatican News 2018-10-16