Franska biskopar uppmanar till insats för fattiga

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De katolska biskoparna i Frankrike har uppmanat till större insats för fattiga. Ordföranden i den franska biskopskonferensen, Georges Pontier [bilden], manade vid avslutningen av den årliga plenarförsamlingen av biskoparna, som ägde rum från tisdag till söndag i Lourdes, till mera solidaritet och närhet med de fattigaste bland de fattiga. Ärkebiskopen av Marseille hänvisade till en aktuell rapport från Caritas i Frankrike, som bland annat har påvisat en tilltagande fattigdom bland de äldre i landet.

Både staten och sociala inrättningen, liksom varje medborgare, uppmanas att följa påven Franciskus vädjan i den apostoliska skrivelsen Evangelii gaudium och bli uppmärksam på dessa ”nya former av fattigdom” och vara solidarisk, enligt Pontier.

Inför förberedelsen av världsklimatkonferensen 2015 i Paris var biskoparna bekymrade. ”Utmaningen att hejda följderna av klimatförändringen är i främsta rummet en fråga om rättfärdighet mot de allra fattigaste”, sade Pontier. Med anledning av påvens besök i Frankrike nästa år uppmanade han alla stift i landet att stå upp mot en ”likgiltighetens globalisering” och en ”slit- och slängkultur” såväl i ekonomin som i de sociala relationerna.

Vid sin plenarförsamling har de franska biskoparna bland annat behandlat rapporten från biskopssynoden i Rom om äktenskapet och familjen. När kyrkan möter människor som har lidit men genom t ex en skilsmässa måste hon finna ett språk som inte skadar någon. I stället måste kyrkan slå följe med människorna och ge dem ett hopp, enligt ärkebiskopen. Kyrkan måste vara en barmhärtighetens kyrka.

Andra teman vid den franska biskopskonferensens möte var dialogen mellan kristendom och islam, förhållandet man – kvinna och de ungas sexuella uppfostran. Plenarmötet äger rum två gånger om året, vår och höst.

Kathpress 2014-11-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De katolska biskoparna i Frankrike har uppmanat till större insats för fattiga. Ordföranden i den franska biskopskonferensen, Georges Pontier [bilden], manade vid avslutningen av den årliga plenarförsamlingen av biskoparna, som ägde rum från tisdag till söndag i Lourdes, till mera solidaritet och närhet med de fattigaste bland de fattiga. Ärkebiskopen av Marseille hänvisade till en aktuell rapport från Caritas i Frankrike, som bland annat har påvisat en tilltagande fattigdom bland de äldre i landet.

Både staten och sociala inrättningen, liksom varje medborgare, uppmanas att följa påven Franciskus vädjan i den apostoliska skrivelsen Evangelii gaudium och bli uppmärksam på dessa ”nya former av fattigdom” och vara solidarisk, enligt Pontier.

Inför förberedelsen av världsklimatkonferensen 2015 i Paris var biskoparna bekymrade. ”Utmaningen att hejda följderna av klimatförändringen är i främsta rummet en fråga om rättfärdighet mot de allra fattigaste”, sade Pontier. Med anledning av påvens besök i Frankrike nästa år uppmanade han alla stift i landet att stå upp mot en ”likgiltighetens globalisering” och en ”slit- och slängkultur” såväl i ekonomin som i de sociala relationerna.

Vid sin plenarförsamling har de franska biskoparna bland annat behandlat rapporten från biskopssynoden i Rom om äktenskapet och familjen. När kyrkan möter människor som har lidit men genom t ex en skilsmässa måste hon finna ett språk som inte skadar någon. I stället måste kyrkan slå följe med människorna och ge dem ett hopp, enligt ärkebiskopen. Kyrkan måste vara en barmhärtighetens kyrka.

Andra teman vid den franska biskopskonferensens möte var dialogen mellan kristendom och islam, förhållandet man – kvinna och de ungas sexuella uppfostran. Plenarmötet äger rum två gånger om året, vår och höst.

Kathpress 2014-11-10