Guds namn är ”fred”

assisi_bmkSom en avslutning på ett tredagars möte om fred i Assisi, arrangerat av lekmannarörelsen Sant’Egidio, kungjorde påven Franciskus, den ekumeniske patriarken Bartholomaios I och andra representanter för världsreligionerna följande budskap om fred:

”Vi, kvinnor och män ur olika religioner, har samlats i den helige Franciskus’ stad som pilgrimer. Efter en inbjudan från påven Johannes Paulus II samlades 1986 här – för första gången i historien – religionsföreträdare från hela världen, högtidligen och med stor beredvillighet för att ge uttryck för det oskiljaktliga sambandet mellan det fredens goda och en trovärdig religiös livsföring.

Med denna historiska händelse inleddes en lång pilgrimsvandring genom många städer i världen, till vilken talrika troende anslöt sig, för en dialog och för en bön för fred. Den skapade enhet utan sammanblandning, skapade hållbara interreligiösa vänskapsband och bidrog därmed till att lösa inte så få konflikter.

Den anda som besjälar oss bygger på ett möte med dialog och motstånd mot varje form av våld och missbruk av religion som rättfärdigar krig och terrorism. Ändå har under årens lopp många folk tillfogats smärtsamt lidande genom krig. Man har inte alltid insett att krig bara gör vår värld ännu sämre och efterlämnar ett arv av smärta och hat. I ett krig är alla deltagare förlorare, även segrarna.

Vi har i bön vänt oss till Gud att han måtte skänka världen fred. Vi vet hur nödvändigt det är att varaktigt be för freden, då bön skyddar och upplyser. Guds namn är fred. Den som åberopar Guds namn för att rättfärdiga terrorism, våld eller krig, går inte hans väg. Ett krig i religionens namn riktar sig mot religionen själv. Vi vill därför med fast övertygelse ge uttryck för att våld och terrorism står i motsats till religionens äkta anda.

focus_assisi_2016Vi har hört rösterna från dem som lider under krig, de fattiga, barnen, den unga generationen, kvinnorna och otaliga bröder och systrar. I förening med dem säger vi med hög röst: ’Nej till kriget’. Skrien av smärta från så många oskyldiga offer får inte längre lämnas ohörda. Vi anropar de ansvariga nationerna att eliminera orsakerna till krig: begäret efter makt och pengar, girigheten bakom vapenhandeln, egenintresset och hämnden för händelser i det förgångna. Konkreta insatser mot bakgrunden till konflikterna måste förstärkas, mot fattigdom, orättvisor, ojämlikhet, utsugning och förakt för människolivet.

Må äntligen en ny tid randas, i vilken den globala världen blir till en folkens familj. Må ansvaret för uppbyggandet av en äkta fred tas på allvar, en fred som tar hänsyn till människornas och folkens verkliga behov och genom samverkan utesluter konflikter, avvisar hatet och övervinner hindren för möten och dialog. Ingenting går förlorat genom en äkta dialog. Ingenting är omöjligt om vi vänder oss i bön till Gud. Alla kan vara verksamma i fredens verk. Med helhjärtad övertygelse bekräftar vi här i Assisi vår beredvillighet att med Guds hjälp, i gemenskap med alla män och kvinnor av god vilja, verka för freden”.

Kathpress, 2016-09-21