Hedningarnas förgård: Världen med eller utan Gud

Den 13 och 14 september anordnar Kungl. Vetenskapsakademien, Sveriges ambassad vid Heliga stolen, det påvliga kulturrådet och Fryshuset två idésamtal om tro och icketro med rubriken ”Världen med eller utan Gud”. Samtalen ingår i projektet ”Hedningarnas förgård”.

Program 13 september 
på Kungl. Vetenskapsakademien

Inledningar
 Kardinal Gianfranco Ravasi, ordförande i det påvliga kulturrådet
, Georg Klein, professor och författare.

Samtal 
Ulf Danielsson, professor i fysik, Uppsala universitet
 Ingemar Ernberg, professor i tumörbiologi, författare till boken ”Vad är liv?”, 
Antje Jackelén, biskop i Svenska Kyrkan, Lunds stift
, PC Jersild, författare 
Ylva Eggehorn, författare, 
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet.

Program 14 september
 på Fryshuset

Detta samtal inkluderar kardinal Ravasi; Europarådets före detta kommissionär för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg; Fryshusets grundare Anders Carlberg; ordföranden i Ung Kristen Vänster Linnea Jacobsson; ordföranden i Unga Humanister Jessica Schedvin; ordföranden i Humanisterna Christer Sturmark; författaren Per Wirtén och fredsagenten/bloggaren Fazeela Zaib.

Båda samtalen spelas in av SVT forum.

Mer information om båda dagarna och omfattande bakgrundsmaterial kring ”Hedningarnas förgård” finns på webbplatsen för Sveriges ambassad vid den Heliga Stolen, www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Heliga-stolen/Aktuellt/Hedningarnas-forgard-till-Stockholm/

Presskontakt: 
Erik Huss, pressansvarig, KVA, 08-673 95 44, 070-673 96 50, erik.huss@kva.se

ANMÄLAN
Journalister anmäler sig direkt till pressansvarig, Erik Huss, se nedan.
Övriga anmäler sig via: https://kva.se/sv/Kalendariumlista/Event/?eventId=412

Mer information och detaljerat program bifogas som PDF: PROGRAM 13-14sept2012

Frågor om evenemangen:
Magnus Lundgren, programkoordinator, KVA, 08-673 95 25, 070-673 93 65, magnus.lundgren@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den 13 och 14 september anordnar Kungl. Vetenskapsakademien, Sveriges ambassad vid Heliga stolen, det påvliga kulturrådet och Fryshuset två idésamtal om tro och icketro med rubriken ”Världen med eller utan Gud”. Samtalen ingår i projektet ”Hedningarnas förgård”.

Program 13 september 
på Kungl. Vetenskapsakademien

Inledningar
 Kardinal Gianfranco Ravasi, ordförande i det påvliga kulturrådet
, Georg Klein, professor och författare.

Samtal 
Ulf Danielsson, professor i fysik, Uppsala universitet
 Ingemar Ernberg, professor i tumörbiologi, författare till boken ”Vad är liv?”, 
Antje Jackelén, biskop i Svenska Kyrkan, Lunds stift
, PC Jersild, författare 
Ylva Eggehorn, författare, 
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet.

Program 14 september
 på Fryshuset

Detta samtal inkluderar kardinal Ravasi; Europarådets före detta kommissionär för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg; Fryshusets grundare Anders Carlberg; ordföranden i Ung Kristen Vänster Linnea Jacobsson; ordföranden i Unga Humanister Jessica Schedvin; ordföranden i Humanisterna Christer Sturmark; författaren Per Wirtén och fredsagenten/bloggaren Fazeela Zaib.

Båda samtalen spelas in av SVT forum.

Mer information om båda dagarna och omfattande bakgrundsmaterial kring ”Hedningarnas förgård” finns på webbplatsen för Sveriges ambassad vid den Heliga Stolen, www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Heliga-stolen/Aktuellt/Hedningarnas-forgard-till-Stockholm/

Presskontakt: 
Erik Huss, pressansvarig, KVA, 08-673 95 44, 070-673 96 50, erik.huss@kva.se

ANMÄLAN
Journalister anmäler sig direkt till pressansvarig, Erik Huss, se nedan.
Övriga anmäler sig via: https://kva.se/sv/Kalendariumlista/Event/?eventId=412

Mer information och detaljerat program bifogas som PDF: PROGRAM 13-14sept2012

Frågor om evenemangen:
Magnus Lundgren, programkoordinator, KVA, 08-673 95 25, 070-673 93 65, magnus.lundgren@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.