Helige Josef – en manlig förebild för vår tid

av CHARLOTTA LEVAY

Katolikers vördnad för jungfru Maria, Jesu mor, ses ibland som ett uttryck för patriarkaliskt förtryck, där kvinnor antingen lever upp till ett fromt och svåruppnåeligt madonna-ideal eller får finna sig i att betraktas som horor. Mindre uppmärksammad utanför kyrkan är den katolska vördnaden för Jesu far, den helige Josef, lika from och svår att efterlikna som jungfru Maria.

Trofast, omhändertagande och ständigt beredd att säga ”ja” till Guds vilja är Josef en välkommen kontrast till andra välkända manliga förebilder. Han skiljer sig definitivt från den dominanta ”alfamannen”, som brukar räknas som ett traditionellt mansideal. Lika mycket skiljer han sig från nutidens så kallade ”kanske-man”, som enligt kulturskribenten Josefin de Gregorio tvekar inför varje fast relation och åtagande. Ändå är Josef en väl etablerad förebild för miljontals katolska män. I vårt land märks det exempelvis på Josefsföreningen, ett sällskap för katolska män som varit verksamt sedan slutet av artonhundratalet.

Den helige Josefs år: Texter i urval. Veritas förlag.

Därför är det välkommet att påven Franciskus utkommit med skriften Patris corde: Med en faders hjärta, där han delar med sig av några personligt hållna betraktelser över den helige Josef. Den lilla skriften gavs ut i samband med att påven tillkännagav ett Josefsår i december förra året, på 150-årsdagen av att Pius IX:s utropade Josef till katolska kyrkans skyddspatron. Den kan rekommenderas till alla som funderar på hur man kan vara en bra man i dagens värld.

Texten finns fritt tillgänglig på Vatikanens hemsida på engelska och andra världsspråk – inklusive latin, givetvis. På svenska har den givits ut av Veritas förlag som e-bok till lågt pris, och även i en tryckt version tillsammans med andra texter om Josef i boken Den helige Josefs år: Texter i urval. Översättningen från italienska till svenska har gjorts av Roberto Arnaboldi.

Skriften är uppbyggd kring sju olika aspekter av Josefs faderskap: en älskad fader, en fader i ömhet, en arbetade fader, och så vidare. Under rubriken ”En fader i lydnad” skriver Franciskus om hur Josef i avgörande ögonblick nåddes av Guds vilja genom drömmar, vilket hos antikens folk sågs som ett sätt för Gud att uppenbara sin vilja, och hur han varje gång förmådde yttra sitt fiat, sitt ”Ske din vilja”. Först lydde han ängelns uppmaning i drömmen att gifta sig med Maria fastän hon redan var gravid, sedan att fly till Egypten och till sist att återvända till Israel. På så vis tog han hand om och räddade livet på Maria och Jesusbarnet och uppfyllde därmed en avgörande del av Guds plan för att frälsa mänskligheten. Men det var ingen passiv lydnad, framhåller Franciskus. Tvärtom visade Josef ett kreativt mod och en påfallande förmåga att omvandla problem till möjligheter. Gud ingriper via skeenden och personer, påminner Franciskus – om det ibland verkar som om Gud inte hjälper oss betyder det inte att han övergivit oss utan att han litar på det vi själva, i likhet med Josef, förmår planera, uppfinna och ta reda på.

Patris corde: Med en faders hjärta. Veritas förlag. E-bok.

Den fadersgestalt som framträder i Patris corde, med stöd i Bibeln och traditionen, är inte den auktoritära sorten som vill styra hela barnets liv och framtid utan en som stödjer barnets utveckling till en egen, självständig person. Josef visar omsorg om och respekt för sitt barn och dess mor. Därigenom är han både ett levande tecken på Gud faderns kärlek till oss människor och en förbild för alla mänskliga fäder, menar Franciskus. Centralt är att ta hand om utan att utöva äganderätt, med självutgivande kärlek, vilket påven poängterar inte är det samma som bitter självuppoffring och inte får förfalla till det.

Josefs faderskap utgör givetvis en sorts extremfall; han fick plötsligt ansvar för ett barn som tillkommit på extraordinärt vis och hade ett extraordinärt uppdrag i livet. Men alla fäder befinner sig i grunden i samma situation: varje barn är en gåva, ja ett mysterium, påpekar Franciskus. Och varje man som tar ansvar för andra människor utövar en sorts faderskap och kan därmed låta sig inspireras av den helige Josefs exempel.

Charlotta Levay 2021-09-30

Detta är en opinionstext.

Lyssna även till Signumpodden med John Sjögren och Lovisa Bergdahl som samtalar om ”Maria och kyrkans feminina hjärta” via länken här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
av CHARLOTTA LEVAY

Katolikers vördnad för jungfru Maria, Jesu mor, ses ibland som ett uttryck för patriarkaliskt förtryck, där kvinnor antingen lever upp till ett fromt och svåruppnåeligt madonna-ideal eller får finna sig i att betraktas som horor. Mindre uppmärksammad utanför kyrkan är den katolska vördnaden för Jesu far, den helige Josef, lika from och svår att efterlikna som jungfru Maria.

Trofast, omhändertagande och ständigt beredd att säga ”ja” till Guds vilja är Josef en välkommen kontrast till andra välkända manliga förebilder. Han skiljer sig definitivt från den dominanta ”alfamannen”, som brukar räknas som ett traditionellt mansideal. Lika mycket skiljer han sig från nutidens så kallade ”kanske-man”, som enligt kulturskribenten Josefin de Gregorio tvekar inför varje fast relation och åtagande. Ändå är Josef en väl etablerad förebild för miljontals katolska män. I vårt land märks det exempelvis på Josefsföreningen, ett sällskap för katolska män som varit verksamt sedan slutet av artonhundratalet.

Den helige Josefs år: Texter i urval. Veritas förlag.

Därför är det välkommet att påven Franciskus utkommit med skriften Patris corde: Med en faders hjärta, där han delar med sig av några personligt hållna betraktelser över den helige Josef. Den lilla skriften gavs ut i samband med att påven tillkännagav ett Josefsår i december förra året, på 150-årsdagen av att Pius IX:s utropade Josef till katolska kyrkans skyddspatron. Den kan rekommenderas till alla som funderar på hur man kan vara en bra man i dagens värld.

Texten finns fritt tillgänglig på Vatikanens hemsida på engelska och andra världsspråk – inklusive latin, givetvis. På svenska har den givits ut av Veritas förlag som e-bok till lågt pris, och även i en tryckt version tillsammans med andra texter om Josef i boken Den helige Josefs år: Texter i urval. Översättningen från italienska till svenska har gjorts av Roberto Arnaboldi.

Skriften är uppbyggd kring sju olika aspekter av Josefs faderskap: en älskad fader, en fader i ömhet, en arbetade fader, och så vidare. Under rubriken ”En fader i lydnad” skriver Franciskus om hur Josef i avgörande ögonblick nåddes av Guds vilja genom drömmar, vilket hos antikens folk sågs som ett sätt för Gud att uppenbara sin vilja, och hur han varje gång förmådde yttra sitt fiat, sitt ”Ske din vilja”. Först lydde han ängelns uppmaning i drömmen att gifta sig med Maria fastän hon redan var gravid, sedan att fly till Egypten och till sist att återvända till Israel. På så vis tog han hand om och räddade livet på Maria och Jesusbarnet och uppfyllde därmed en avgörande del av Guds plan för att frälsa mänskligheten. Men det var ingen passiv lydnad, framhåller Franciskus. Tvärtom visade Josef ett kreativt mod och en påfallande förmåga att omvandla problem till möjligheter. Gud ingriper via skeenden och personer, påminner Franciskus – om det ibland verkar som om Gud inte hjälper oss betyder det inte att han övergivit oss utan att han litar på det vi själva, i likhet med Josef, förmår planera, uppfinna och ta reda på.

Patris corde: Med en faders hjärta. Veritas förlag. E-bok.

Den fadersgestalt som framträder i Patris corde, med stöd i Bibeln och traditionen, är inte den auktoritära sorten som vill styra hela barnets liv och framtid utan en som stödjer barnets utveckling till en egen, självständig person. Josef visar omsorg om och respekt för sitt barn och dess mor. Därigenom är han både ett levande tecken på Gud faderns kärlek till oss människor och en förbild för alla mänskliga fäder, menar Franciskus. Centralt är att ta hand om utan att utöva äganderätt, med självutgivande kärlek, vilket påven poängterar inte är det samma som bitter självuppoffring och inte får förfalla till det.

Josefs faderskap utgör givetvis en sorts extremfall; han fick plötsligt ansvar för ett barn som tillkommit på extraordinärt vis och hade ett extraordinärt uppdrag i livet. Men alla fäder befinner sig i grunden i samma situation: varje barn är en gåva, ja ett mysterium, påpekar Franciskus. Och varje man som tar ansvar för andra människor utövar en sorts faderskap och kan därmed låta sig inspireras av den helige Josefs exempel.

Charlotta Levay 2021-09-30

Detta är en opinionstext.

Lyssna även till Signumpodden med John Sjögren och Lovisa Bergdahl som samtalar om ”Maria och kyrkans feminina hjärta” via länken här