Helmerson i DN om påvens resa i Mellanöstern

Erik Helmerson har skrivit en ledartext (”Mellanöstern: En påvlig dans på taggtråd”) om påven Franciskus förestående besök till Jordanien, Palestina och Israel.

För bakgrund och schema för besöket se tidigare nyhet på Signums hemsida här

Red. 2014-05-23

https://www.dn.se/ledare/signerat/mellanostern-en-pavlig-dans-pa-taggtrad/