Rättelser om Wir sind Kirche

Den katolska nyhetsportalen Kathnet hade ett inslag den 22 maj 2014 (”Ledarna för rörelsen Wir sind Kirche i Österrike exkommunicerade”) som lades ut i översättning på Signums hemsida. Att döma av rapportering från andra källor, däribland den österrikiska katolska nyhetsbyrån Kathpress, tycks det huvudsakliga innehållet i Kathnets inslag ha varit korrekt, nämligen att ledarna för rörelsen Wir sind Kirche i Österrike har exkommunicerats. Denna uppgift har senare också bekräftats av en rad personer, både inom och utanför rörelsen, bland annat av biskopen i Innsbruck och kardinalen i Wien, liksom även av rörelsens egen tidigare ordförande, Hans Peter Hurka. Nyheten om exkommunikationen har fått stor internationell uppmärksamhet eftersom Martha Heizer samtidigt är ordförande för den internationella rörelsen International Movement We Are Church.

Se vidare nyheter från Kathpress under de senaste dagarna översatta på Signums hemsida här och här.

Inslaget på Kathnet den 22 maj var emellertid tendentiöst och innehöll också felaktigheter. Martha Heizer är ordförande för rörelsen i Österrike, inte både hon och hennes man tillsammans, vilket man kunde få intryck av från Kathnets inslag. Beskrivningarna av rörelsen som en ”åsiktsplattform” respektive ”antiromersk” kan dessutom anses vara subjektiva eller rent av felaktiga.

Red. 2014-05-27